Eesti Kristlike Arstide Ühing

Eetika"Elu alguse ja l6pu dilemmasid" John Wyatt

Kommentaare raamatu kohta mainekatelt eestastelt:

„Prof John Wyattil on väga hästi õnnestunud esitada ühelt poolt ülevaade kaasaegse meditsiinieetika suurimatest väljakutsetest inimelu alguse ja lõpu valdkonnas ning teiselt poolt kaitsta selgelt ja sirgjooneliselt kristlikku positsiooni nende keerukate küsimuste lahendamisel. Autori arvates on kristlus jätkuvalt tähtsaks tugisambaks tänapäevase meditsiinieetika arengus.”

Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja


„Kaasaegne Lääne ühiskond on üha enam multikultuurne, multireligioosne ja eetiliselt pluralistlik. „Kuidas siis lahendada bioloogia ja arstiteaduse edusammude taustal esilekerkinud raskesti käsitletavaid eetilisi probleeme? Kust võtavad nüüdisaja inimesed eetilised „alusväärtused”?”, küsib raamatu autor, kogenud lastearst, eetikaprofessor ja kristlane. Elu ja surmaga seotud eetiliste küsimuste analüüsi kaudu pakub autor sügavat mõtlemisainet kõigile lugejatele.”

Tiina Tasmuth, meditsiinidoktor, onkoloog, palliatiivse ravi spetsialist, Helsingi ülikooli onkoloogiakliinik


„Kipume elus sageli vältima teemasid, mis võiksid meis ebamugavust ja valu põhjustada. Käesolev raamat on tähelepanu vääriv saavutus, käsitledes teemasid inimese viljastamisest kuni elu lõpuni, mida peaks lugema iga inimene. Arutluse all ei ole üksnes meditsiinilised faktid ja protseduurid, vaid elu aluseks olevad maailmavaated.”

Sirje Saar, perearst ja aasta ema 2011

 
 

2008 Jumala sõnale rajatud abielu ja samasooliste partnerlus (Janis Vanags)

Riia peapiiskopi ettekanne “Jumala Sõnale rajatud abielu ja Balti piiskoppide seisukohavõtt seoses samasooliste partnerlusega” Pauluse sinodi kirikupäevadel 15.03.2008 Kristiinankaupunkis

Homoseksualismi teema käsitlemisel oli minu jaoks kõige raskem otsustada mitte seda, mida rääkida, vaid millest rääkimata jätta. Teema on väga lai ja aeg on piiratud. Võibolla olete märganud, et läänemaailmas on paljudes paikades juurutatud kolmeastmelist homoseksualismi programmi.

Loe lisa...
 

2006 HIV positiivse patsiendi hingehoid (Eva-Liisa Luhamets)

HIV – Inimese immuunpuudulikkuse viirus nõrgendab inimese immuunsüsteemi ja muudab ta vastuvõtlikuks teistele haigustele ning võib lõpuks põhjustada AIDS-i.

Miks mõelda eriliselt HIV positiivsetele? Kui teiste haiguste, nagu nt vähi puhul, kui inimene saab diagnoosi, siis tema lähedased kogunevad ta ümber ja toetavad teda, kuid HIV puhul see sama lähedaste ring, kes peaks teda aitama, jätab ta maha, kuna meditsiiniline diagnoos aetakse segamini moraalse diagnoosiga.

Loe lisa...
 
Oled sellel lehel: