Eesti Kristlike Arstide Ühing

Kroonika 2011-2020

Eesti Kristlike Arstide Ühingu kooskäimised:

15. jaanuaril 2011. a. toimus Tallinnas EMK Teoloogilise Seminari ruumides Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari ja Eesti Kristlike Arstide Ühingu ühine konverents teemal “Loomine versus juhus”.

Pekka Reinikaineni ettekanded:

„C. Darvin – mees, kes tappis Jumala?“

„Inimene – kas Jumala või ahvi kuju?“

Film – „Priviligeeritud planeet“


21. aprilli 2011. a. osalesid Eesti Kristlike Arstide Ühingu liikmed 25-tunnises Baltimaade palveketis Christian Medical Fellowship palveaasta 2011 raames.


3.-6. augustil 2011. a. osalesid Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi liikmed Põltsamaal VIII Balti kristlike arstitudengite suvelaagris teemal “Järgides Suurt Arsti Jeesust”.


29. oktoobril 2011. a. toimus Tartus Pauluse kiriku tiibhoones Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügisseminar suhtlemise teemadel.

Ettekanded:

- „Arst ja patsient, kuidas kõneleda samas keeles?“ (Karita Kibuspuu, üliõpilaste psühholoog)

- „Suhtlemiskonfliktide psühholoogiast“ (Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog)


23.-25. märtsil 2012. a. osalesid 2 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Mirjam Türkson, Katrin Luhamets) Taanis ICMDA Euraasia konsultatsioonil.


31. märtsil 2012. a. toimus Tallinnas Pirita Perearstikeskuses Eesti Kristlike Arstide Ühingu kevadseminar teemal ”Sõnum avalikkusele”

Ettekanded:

- Ettekanne dr. Tiina Tasmuthilt (onkoloog, EKAÜ endine esinaine)

- Ettekanne Lauri Beekmannilt (Eesti Karskusliit AVE esimees)

- Arutelu koos Toivo Tänavsuuga (ajakirjanik)

- Muljed ICMDA Euraasia nõupidamiselt märtsis 2012 (Mirjam TÜrkson, Katrin Luhamets)


27. oktoobril 2012. a. toimus Tartu Pauluse kiriku krüptisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügiskonverents teemal „Arsti vaimulik varustus ja palliatiivne ravi“, millele järgnes üldkogu. Kõnelejaks oli palliatiivraviarst dr. James Martin Leiper Šotimaalt (organisatsiooni PRIME vabatahtlikuna).

Ettekanded:

- „Toetades kannatavat patsienti“
- „Väljakutset esitavad vestlused“

- „Vähihaige valuravi”

- „Vastupidav arst”


9. märtsil 2013. a. toimus Tallinnas Pirita Perearstikeskuses kevadseminar teemal ”Lapsed”. Peakõnelejad ja teemad: Mari Vahermägi (Avatud Piibli Ühing) - ”Lapse jumalapilt ja selle kujunemine/mõjutajad”, Avo Üprus (Peeteli koguduse õpetaja) - „Vaimulik Sõnum ja Kiriku diakooniatöö - Peeteli kiriku näide tulemuslikust tööst tänavalastega“.


20. aprillil 2013. a. tegime väljasõidu Lootuse Külla Laitsesse, Harjumaale. Seminari pidasime teemal "Sõltuvushäired". Kõnelejateks olid psühhiaater Peeter Lääne ja Lootuse küla haldusjuht Roman Lunjov.


16. septembril 2013. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Ühendumine“.


26. oktoobril 2013. a. toimus Tartus sügiskonverents teemal “Arsti roll patsiendi ja avalikkusega suhtlemisel - õiguslikud regulatsioonid, andmekaitse ja eetika“.

Ettekanded ja kõnelejad:

- „Arst - austusväärne spetsialist või teenuse osutaja? (tervishoiuteenuse osutamise õiguslikud regulatsioonid)“ - advokaat Allar Laugesaar

- „Tervishoid ja andmekaitse” - Priit Koovit, Tartu Ülikooli Kliinikum

- „Arst ja avalikkus - eetilised aspektid“ - Andres Soosaar, Eesti Bioeetika Nõukogu aseesimees


25. novembril 2013. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „New Age“.


27. jaanuaril 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Kristlasena töökohal I“.


24. märtsil 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Kristlasena töökohal II (arstina surija juures)“.


2.-3. mail 2014. a. toimus kevadseminar Pilistveres.

Teemad:

- mis saab patsiendist, kui meditsiin ei saa teda aidata?

- füüsiline ja vaimne tervenemine

- kuidas saavad arstid vältida läbipõlemist?

Külas olid Healing Rooms'i ehk Palvekliiniku eestvedajad Šveitsist ja Eesti Palvekliiniku liikmed. Oma elust kõneles ainus Eestis elav siirdatud südamega naine.

Ülistuslaulude ja palvega teenisid Johanna-Maarja Looris ja Joosep Serva.


26. mail 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine, kus jagasime mõtteid möödunud kevadseminari teemadel ning pidasime mõttetalguid edaspidise suhtes.


19.-26. juulil 2014. a. osalesid 9 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Külli Bärenson, Angelina Kulikovitš, Kaja Liik, Ülla Linnamägi, Katrin Luhamets, Vladislav Panenko, Helina Survo, Liisi Talv ja Mirjam Türkson) ICMDA XV Maailmakongressil „Serve, Share, Shine“ Hollandis, Rotterdamis. Neist 2 tudengit (Angelina Kulikovitš ja Vladislav Panenko) osalesid nii ICMDA eel- kui põhikonverentsil, ülejäänud 7 arsti 22.-26. juulini toimunud põhikonverentsil. Osalejaid oli u. 900 üle 60 riigist. ICMDA asutati Amsterdami kongressil aastal 1963, seega tähistati kongressil ka ICMDA asutamise 50. aastapäeva.


7. ja 11. augustil 2014. a. kohtusid EKAÜ esindajad Tartus ja Tallinnas saksa lastepsühhiaater dr. Andrea Schwalb’iga, et rääkida üksteisele kristlike arstide tegemistest ja meie ühingute praegustest vajadustest nii Eestis kui Saksamaal.


13. septembril 2014. a. EKAÜ sügisseminar Tartus loomise ja evolutsiooni teemadel.

Lektor Pekka Reinikainen, kes on soome arst, teaduskirjanik, poliitik ja kreatsionist, pidas ettekanded teemadel “Does evolution have a mechanism?" ja "Is man overdesigned?", vaatasime filmi “Privileged Planet".


27. oktoobril 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine. Arutlesime suvel kristlike arstide maailmakonverentsil Hollandis kahes seminaris käsitletud teemadel „Töö kristlasena arstitudengeid õpetavas asutuses” ja “Vallaliste rasedate kodud Kiotad Keenias“.


12. detsembril 2014. a. jõuluosadusel Tallinnas meenutati mööduvat aastat ja paluti õnnistust uuele aastale.


10.-11. aprillil 2015. a. toimus EKAÜ kevadseminar teemal „Misjon“ laagrikeskuses TALU.

Teemad:

- abielupaar Pia Ruotsala (EELK Soome misjonär, EELK Perekeskuse juhataja) ja Tero Ruotsala (teeb EELK-s misjonärina muusikatööd) rääkisid oma misjonikogemustest Jordaanias ja tööst 2014. a. jaanuaris avatud EELK Perekeskuses

- vaimulik sõnum Tarmo Ligelt (Oleviste koguduse diakon)

- misjonireisist Taisse Birma põgenike juurde rääkis hambaarst ja EKAÜ liige Ly Lauring

- misjonireisist Etioopiase ja Keeniasse rääkisid ja näitasid pilte ja videot radioloog ja EKAÜ liige Mati Lohu, meditsiinifüüsik Markus Vardja ja Oleviste koguduse liige Liidia Vardja.


21. oktoober 2015 EKAÜ sügisseminar teemal "Usk, muusika ja mälu”. Ettekanded:

- Mart Jaanson, kes kõneles usutunnistuse - credo - ajaloolisest kujunemisest selliseks sõnastuseks, nagu tal praegu on ning heliloojate kirest seda korduvalt ja korduvalt muusikasse panna.
- Malle Luik - muusikaterapeut - näitas võimalusi, kuidas kinnised eestlased muusika abil avatakse ja mured selle läbi kergemini lahenduse leiavad.
- Ülla Linnamägi - neuroloog, õppejõud ja Eesti Arsti toimetaja - lasi lahedada hulga lõbusaid mäluteste ning selgitas, missugust mäluhäiret peaks hakkama patoloogiliseks pidama.  
- Tudengite tegemistest rääkisid Vladislav ja Angelina Panenko - Eestis toimus juulis 2015 Balti kristlike arstitudengite suvelaager - korraldamine õnnestus eesti tudengitel/noorarstidel suurepäraselt.  
- Vaimulikku sõnumit jagas Joel Luhamets, orelit tutvustas Anna Humal, imeilusa renoveeritud Pauluse kiriku vaatamistuuri korraldas Katrin Luhamets.


29. detsembril 2015. a. jõuluosadusel Tallinnas rõõmustasid osalejaid noored muusikud, kuulati jõulujuttu, igaühel oli võimalus jagada teistega head sõnumit mööduvast aastast.

 

8.-9. aprillil 2016. a. toimus Saku lähedal Talu laagrikeskuses EKAÜ kevadseminar. Teemadeks olid:

- õhtuosadus „Jumala abi on lähedal“ laulude, tunnistuste ja palvega

- ettekanded lülisamba, rindkere, põlve ja õla piirkondade röntgenuuringutest ning ultrahelidiagnostikast, ettekandjateks radioloogid Mati Lohu ja Mari-Liis Riibak ning radioloogia residendid Liisi Talv ja Jaanus Laurik

- Aare Kimmeli ettekanne teemal "Jumala armastuse tervendav vägi"


26. novembril 2016. a. tähistati Tartus juubelikonverentsiga EKAÜ 25 tegutsemisaastat.

Juhtmõtteks oli piiblisalm “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu“ (Õp 4:23).

Ettekanded:

- Leho Paldre (Tartu Kolgata koguduse pastor) „Kuidas hoida oma usuelu elavana?“

- Marje Oona (perearst, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja) „Alahinnatud tervise hoidja - vaktsineerimine“

- Tiina Tasmuth (onkoloog, kunagine EKAÜ esinaine) „Arsti mõtted surijat haiget ravides“

- Igor Panenko (perearst, erakorralise meditsiini arst, pastor) „Hinge tervendamine“

- Katrin Luhamets (perearst, EKAÜ juhatuse liige) „EKAÜ visioon ja noppeid ühingu ajaloost“

 

21. detsembril 2016. a. jõuluosadus Tallinnas Eesti Piibliseltsi ruumes.

5.-13. veebruaril 2017. a. osales Arina Kozatšuk Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

31. märtsil – 1. aprillil 2017. a. EKAÜ kevadkonverents Põltsamaal:

Kavas:

- oma tööst ja õpingutest kristlasena jagasid mõtteid perearst Mirjam Türkson, õde Heli-Mai Arras ja arstitudeng Tuljo Ööbik

- Etioopiast ja sealsest tervishoiusüsteemist kõneles Etioopia lastearst dr. Desta Seba

- inimese eluteest rääkis kirikuõpetaja Markus Haamer

- teemal „Mis teeb koolinoorele muret?“ kõneles koolipsühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu


18. novembril 2017. a. EKAÜ sügisseminar Tartus üksteise juhatamise ja juhendamise teemal.

Kavas:

- Tartu Maarja koguduse pastor Joona Toivanen jagas mõtteid üksteise vaimulikust juhatamisest

- religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar käsitles kolleegidevahelisi suhteid ja nende hästi toimimisse enda panuse andmist

- füsioterapeut Ants Assmann jagas oma tähelepanekuid töötamisest füsioterapeudina

- pulmonoloog Helina Survo andis ülevaate muutustest pulmonoloogias viimase 5 aasta jooksul

- perearst Katrin Luhamets tutvustas Allen Carr’i meetodit „Lihtne viis suitsetamisest loobumiseks“

20. detsembril 2017. a. jõuluosadus Tallinnas Eesti Piibliseltsi ruumes.

20.-21. aprillil 2018. a. EKAÜ kevadkonverents Kohila vallas Adila puhkekeskuses.

Kavas:

- „Leinast“ ning „Depressioon ja selle ravi“ – Helen Tuulik (Põhja-Eesti taastusravikeskuse psühholoog)

- „Depressiooni raviks kasutatavad tabletid“ – Siiri Talv (proviisor)

- „Depressioon vaimulikust vaatevinklist“ – Taavi Hollman (metodisti pastor)

- muusikaline osa – Vivia Teller


13. oktoobril 2018. a. EKAÜ sügiskonverents Tallinnas.

Kavas:
- ülistus – Inga Tingas
- vaimulik sõna – Kaarel Väljamäe (Tallinna Mosaiikkoguduse pastor)
- ettekanne „Kristlike arstide väljakutsed“ – dr Peter Saunders Inglismaalt (Chief Executive of Christian Medical Fellowship; member of the International Christian Medical and Dental     Association Executive)
- ettekanne „Kristlike arstide vaimuliku elu alustalad“ – Chris Steyn Hollandist (President of the Healthcare Christian Fellowship)
- inimkaubanduse vastu võitleva organisatsiooni Relentless tutvustus – dr Katherine Welch Taist

 

30. märts 2019 a - EKAÜ kevadkonverents Tartus EELK Tartu Pauluse kouduse tiibhoones.

Vaimulikku sõna jagas Tartu praost Ants Tooming. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla juhataja dr Jelena Leibur tegi ülevaate palliatiivse ravi arenust Eestis.

Eutanaasia teemalises aruteluringis osalesid neuroloog dr Üllar Linnamägi, hematoloogia-onkoloogia kliinikus töötav hingehoidja Kai Jõemets, lasteneuroloog dr Rael Laugesaar ja jurist Allar Laugesaar.

Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi kooskäimised:

2011. a. kevadsemestri igal teisipäeval toimus Biomeedikumis palvushommik ruumis 1030 kell 7.45

7. - 8. jaanuar 2011 – külas Läti kristlikel meditsiinitudengitel.

30. märts 2011 "Jeesuse vastuvõtule taheti väga aega saada" Kell 18 Veeriku 16-8, Tartu.

21. aprill 2011 "Jeesus mõistis jõudu, mis peitub puudutuses" Kell 18 Loojangu 7, Laane küla, Ülenurme vald.

21. aprill 25-tunnine Baltimaade palvekett Christian Medical Fellowship palveaasta 2011 raames

13. mai 2011 "Jeesus oli vabatahtlikult valves" Kell 18 Veeriku 16-8, Tartu.

3.-6. augustil 2011 Balti Kristlike Medtudengite laager “Following Jesus - the Great Physician”

Sügissemestril toimusid hommikupalvused esmaspäeval kell 7.45-9.00 Biomeedikumis ruumis 1030.

28. oktoober 2011 19.15 Roosi 1, Tartu  „Meditsiin ja usk?” Meego Remmel

22. november 2011 19.15 Vaksali 11-44, Tartu ”Vaid üks asi meditsiinis on kindel – surm. Kuidas toime tulla?” Jüri Vahtramäe

15. detsember 2011 kell 19.15 Roosi 1, Tartu „Arst ja haigus” Apokriivast Jeesus Siirak, peatükk 38.

 

8. märts 2012 "Kuidas depressiooni ennetada?" Peeter Lääne (psühhiaater) kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

5. aprill 2012 "Imed meditsiinis" Taimi Vanaselja (onkokirurg) kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

10. mai 2012 "Kristlane ja arstitudeng samal ajal" Tudengid räägivad, kuidas Jumal on tegutsenud nende eludes. Kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

4. - 8. juuli 2012 IX Balti Kristlike Meditsiinitudengite suvelaager Leedus

 

18. märts 2013 kell 16:00 koosolek Biomeedikumis, ruumis 4003

25. märts 2013 kell 16:00 koosolek Biomeedikumis, ruumis 4003

21. - 25. august 2013 X Balti Kristlike arstitudengite laager Lätis, Tukumis teemal „Healing the doctor’s future“ („Tervendades arsti tulevikku“) u. 25 osalejaga Lätist, Leedust, Norrast, Inglismaalt ja Eestist (Liisi ja Laura). Laagris toimusid piiblitunnid (Bill ja Donna Mauldin), loengud, praktilised tegevused (harjutati õmblemist ja sõlmimist), piibligrupid, hommiku- ja õhtupalvused ning meeleolukad õhtuprogrammid.


19.- 26. juulil 2014 a. ICMDA XV Maailmakongress „Serve, Share, Shine“ Hollandis,  Rotterdamis.

Eestist osalesid lisaks 7 arstile ka 2 tudengit (Angelina Kulikovitš ja Vladislav Panenko) nii ICMDA eel- kui põhikonverentsil 19.-26. juulini.

12. novembril 2014 a. tudengite eestvedamisel pidas Meego Remmel TÜ Biomeedikumis avaliku loengu „Vooruseetilisest lähenemisest bioeetilistele probleemidele postmodernses maailmas“.


28.-30. novembril 2014. a. osalesid Balti kristlike meditsiinitudengite ja residentide sügiskonverentsil Lätis, Salduses geneetikatudeng Angelina Kulikovitch, hambaarstitudengid Anu ja Lore Fedorchuk ning arstitudeng Vladislav Panenko.


8.-15. veebruaril 2015. a. osales Angelina Kulikovitch Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

15.-18. juulil 2015. a. toimus XI Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Love unites“ Eestis Tõrva külje all. Laagris osales ligi 30 meditsiinitudengit, residenti ja noorarsti Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Inglismaalt ja Norrast. Inglise kirurgid Bernard Palmer ja Pablo Fernandez pidasid piiblitunde ja loenguid. Tõnu Lehtsaar rääkis teemal „Kristlased paljunõudvas ühiskonnas“ ning Igor Panenko jagas oma kogemusi oma usust rääkimisel ja evangeeliumi kuulutamisel. Praktiliste tegevustena oli võimalik harjutada elustamise ABC-d, massaažitegemist, kinesioteipimist, veenikanüüli panemist, õmblemist ning saada teada kõik vajalik suuhügieenist. Laagri peakorraldajad olid Vladislav Panenko ja Angelina Kulikovitch.

16. detsembril 2015 a. külastasid EKAÜ nimel Tartu hooldekodu Angelina ja Vladislav Panenko, koos Kolgata koguduse noorte ja pastoriga. Hooldekodus oli korraldatud jõuluprogramm soololaulude, evangeeliumi ja tunnistustega. Lõpuks sai igaüks väikese kingituse, jõulukaardi ning mitmed kasutasid võimalust koos noortega palvetada.


18. mail 2016 a. vestlusõhtu "Elu väljakutsed" Tartu Kolgata koguduse hoones. Vestlust juhtisid hambaarst Ilmar Roosimaa ja arstiteaduskonda lõpetav Marit Roosimaa. Arstitudengitega liitusid EEÜÜ noored ja vene noored.

20.-24. juulil 2016. a. XII Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Ole rikas, anna, teeni, armasta“ Leedus, Klaipeda lähistel. Kõnelejad: Bernard Palmer Inglismaalt, psühhiaater dr. Hans-Rudi Pfeifer Šveitsist, anestesioloog-reanimatoloog prof. A. Macas Lätist, dr. Geir-Anders Kaldal Norrast, dr. Liuda Brogiene Lätist. Tööseminarid: massaaž, kinesioteipimine, ATLS (advanced trauma life support/resuscitation) kursus. Seminarid: vabatahtlik töö välismaal ja meie riikides, põgenike kriis, läbipõlemise sündroom, suhtlemisoskuste arendamine. Eestist osalesid Angelina ja Vladislav Panenko.

12.10.2016 vestlusõhtu „Ühe arsti lugu“ Tartu Kolgata koguduse hoones, külas onkokirurg Heigo Reima

 

5.-13.02. 2017 osales Arina Kozatšuk Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

11.03.2017 EKAÜ ja CMF tutvustusõhtu venekeelsetele noortele Tartu Kolgata koguduse hoones. Kavas olid lühikesed ettekanded EKAÜ tegevusest ja CMF-ist ning Arina Kozartšuk jagas oma kogemusi Sydenhami konverentsist.


 

 
Oled sellel lehel: