Eesti Kristlike Arstide Ühing

Kroonika

Eesti Kristlike Arstide Ühingu kooskäimised:

17. veebruaril 2001. a. oli EKAÜ koosolekul kavas:

- Ingmar Kurg: “Mõningaid asbekte ja üldteadmisi vananemise teoloogiast e. vanakssaamise teoloogilisest õpetusest”

- Moonika Viigimäe refereering ajakirjast Nucleus

 

17. novembril 2001. a. toimus EKAÜ ümarlauaosadus Eesti Meremeeste Haigla saalis.

Kavas:

- “Suhtlemine ja andestus” (Taimi Vanaselja)

- “Muljed äsjaselt reisilt Iisraeli” (Taimi Vanaselja)

- aruelu ühingu töökorralduse teemadel

 

5. jaanuaril 2002. a. kuuldi EKAÜ jõuluosadusel Tallinna Matkamajas vaimulikku sõnumit Indrek Luidelt ning muusikat Luidede pereansamblilt.

 

4. jaanuaril 2003. a. toimus EKAÜ jõuluosadus Tallinna Matkamajas

 

3. aprillil 2004. a. oli palmipuudepühaeelne EKAÜ koosolek Pirita Kloostri uues kabelis.

Päevakavas:

- kloostripalvus

- vaimulik sõnum (prof. dr. theol. Vello Salo)

- “Tervishoiureform lasteteenistuses” (dr. Merike Martinson, SA Tallinna Lastehaigla)

- “Probleemid koduõenduses” (Teisi Remmel, OÜ Koduõde)

- “Esimene hospiitsosakond Eestis” (dr. Jelena Leibur, EELK Tallinna Diakooniahaigla AS)

- “Muljeid koduhospiitsteenusest Californias (dr. Heljut Kapral, seenior-arst)

- “Tulevikunägemus EKAÜ töös” (dr.Anneli Helme)

 

22. mail 2004. a. EKAÜ koosolek Pärnu Shalomi Abikeskuses.

Päevakavas:

- “Ülevaade Pärnu Shalomi Abikeskuse tööst” (Anne Aas)

- “Arsti osa Shalomi töös” (dr. Marju Lohu)

 

5.-12. septembril 2004. a. toimus Saksamaal, Hannoveri lähistel Krelingenis Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Ühenduse (ICMDA) VI Euroopa konverents teemal “Who cares? Christians in modern medicine”. Eestist osalesid arstitudengid Katrin Luhamets, Heigo Reima ja Katrin Paabo.

 

30. oktoobril 2004. a. toimus Tartus Kõrgema Usuteadusliku Seminari ruumes EKAÜ sügiskonverents teemal “Meditsiin kristlikuks”.

Kavas:

- Tervitus ja Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Ühenduse (ICMDA) tutvustus (dr. Peter Pattisson Inglismaalt)

- Arst-patsiendi suhe meditsiinieetilisest ja pastoraalsest vaatevinklist (Meego Remmel, pastor ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor)

- Vestlusring arsti ja patsiendi suhetest (vestlust juhatas Meego Remmel)

- Muljeid ICMDA Euroopa konverentsilt Saksamaalt (arstitudeng Katrin Luhamets)

- Pahaloomuliste kasvajate ravi, kõrvalmõjud ja tüssitused (dr. Anneli Helme, SA PERH Onkoloogiakeskus)

 

8. jaanuaril 2005. a. EKAÜ jõulu- ja uusaastakonverents Tallinnas Oleviste Maarja kabelis.

Kavas:

- “Sammud Petlemmas” (Peeter Võsu)

- “Gruberi “Püha öö” ekstreemolukorras” (Heljut Kapral)

- “Mõttekilde jõuludest (Teisi Remmel)

- “Kuidas ennetada masendust” (Jüri Ennet)

- “Mida tähendab rõõm lapsele ja tema tulevikule” (Merike Martinson)

- Muusikat tegid laste viledeansambel ja viiuldaja Valdo Subi

 

2. aprillil 2005. a. toimus EKAÜ kevadkonverents Tallinnas Balti Misjonikeskuse ruumes teemal: “Inimese (patsiendi) põhivajadustest raviarsti pilgu läbi”.

Ettekanded:

- “Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev… toitumine” (dots. Raul Mardi, Tallinna Pedagoogikaülikool)

- “Janu – vedeliku tarbimine” (dots. Kaie Pappel, Tallinna Pedagoogikaülikool)

- “Ülevaade kristlike üliõpilaste (CMF) konverentsist Inglismaal jaanuaris 2005 (arstitudeng Anu Bärenson)

- “Uni ja unetus” (psühhiaater Anti Liiv)

- “Palvest” (Metodisti kiriku superintendent Olav Pärnamets)

 

8.-10. aprillil 2005. a. osalesid arstitudeng Katrin Luhamets ja resident Mari-Liis Riibak Skandinaavia ja Baltimaade kristlike arstitudengite töö eestvedajate konverentsil Stockholmis teemal “Maailmas, kuid mitte maailmast”.

 

2.-7. augustil 2005. a. oli II Baltimaade kristlike arstitudengite laager “Revive your neighbour as yourself” Leedus, Siaulai lähistel, Ginkunais (Eestist osales 9 tudengit).

 

14.-16. oktoobril 2005. a. korraldasid EKAÜ ja Soome kristlikud arstid Tartus Kõrgema Usuteaduse Seminari ruumes ühiskonverentsi teemal “Tervendav Sõna”.

Ettekanded:

- “Tervendav Sõna” (pastor Seppo Riski)

- “Tervendav Sõna” (Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Meego Remmel)

- “Usk alternatiivsesse: poolt ja vastu” (dr. Pekka Reinikainen, dr. Liisa Toppila)

- tutvustati ühingute tegemisi, tudengitööd ning Soome ühingu välismisjonitööd

 

4. detsembril 2005. a. kohtuti EKAÜ jõulukoosviibimisel Tallinna Matkamajas.

Kavas:

- jõulusõnum Heldur Kajastelt

- raseduskriisi nõustamine - Janice Viinalass, MTÜ Elu Kaitseks; Robert ja Jean Balfom, USA raseduskriisikeskusest

- jõulumõte Ly Ilmjärvelt ja Heljut Kapralilt

 

4. märtsil 2006. a. toimus EKAÜ ühine konverents koos Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse, Ühendusega Alkoholivaba Eesti ja Eesti Kirikute Nõukoguga teemal "Elu on väärt, et seda õigesti elada" Tallinnas Balti Misjonikeskuses.

Kava:

- Konverentsi avamine ja muusikaline sissejuhatus (Lauri Beekmann, Maris Lend)

- Sissejuhatav sõnavõtt (Arnold Rüütel)

- “Ühiskondliku Leppe osa elamisväärse meelestatuse ja alkoholismivastase hoiaku kujundamisel” (Andra Veidemann)

- “Laste alkoholism – levinum probleem, kui arvatakse” (Lagle Suurorg)

- “Perekond, alkohol ja tänavalapsed” (Avo Üprus)

- “Kaotatud eluaastad ja alkohol” (Taavi Lai)

- “Alkohol suitsiidi reiskitegurina” (Airi Värnik)

- “Orienteeruv alkoholiaktsiisist saadava tulu ja alkoholismist põhjustatud kulude võrdlus (Arvo Tikk)

- “Alkoholiseadus Soomes” (Pekka Reinikainen)

- “Eesti Vabariigi alkoholipoliitikast” (Lauri Beekmann)

- “Mida tähendab mõiste mõõdukas alkoholi tarbimine” (Enno Kross)

- “Alkohol eluohtlike haiguste ja õnnetuste riskitegurina” (Raul Mardi)

- “Alkoholi sõltuvusest vabanemine kristlikus kogukonnas” (Meego Remmel)

- “Avalik pöördumine Eesti Vabariigi elanike, valitsuse ja riigikogu poole” (Lauri Beekmann)

 

23. aprillil 2006. a. toimus EKAÜ kevadkonverents Tallinnas Matkamajas.

Kavas:

- Mõtteid Austrias toimunud Euroopa kristlike arstide nõupidamiselt

- Muljeid Soome kristlike arstide kevadkonverentsilt

- “Jeesuse surilina” (dr. Jüri Raudsepp)

 

7.-16. juulil 2006. a. osalemine Sydneys ICMDA XIII maailmakongressil teemal “Health and Hope” (Eestist osales 11 delegaati).

 

31. juulist – 6. augustini 2006. a. toimus esmakordselt Eestis, Pärnumaal, Marksa Puhkekeskuses III Baltimaade kristlike arstitudengite suvelaager teemal “Step by Step”.

Ettekanded:

- “Seks ja tervikpilt” (Bill ja Donna Mauldin)

- “Enesepilt psühholoogilisest vaatenurgast” (Tõnu Lehtsaar)

- “Teiste poolt otsuse tegemine bioeetikas: informeeritud nõusolek ja eetikakomiteed” (Andres Soosaar)

- “HIV-positiivse patsiendi hingehoid” (Eva-Liisa Luhamets)

- “Olles kristlasest arst” (Laura Sihombing)

Praktilised tegevused: elustamise ABC, veenisisese kanüüli panek, õmblemine)

 

14. oktoobril 2006. a. EKAÜ sügiskonverents teemal “Ärevuse ja depressioonita on võimalik!?” Pärnus hotellis "Viiking".

Kavas:

- “Sinu rahu” - pastor Alar Allikas mõtiskleb asjadest, mis kipuvad meilt rahu võtma

- “Patsient ootab vestlust” – dr. Heljut Kapral jagab kogemusi suhtlemisest patsientidega Diakooniahaigla hospiitsosakonnas

- Muljed ICMDA maailmakonverentsilt Sydneys ja suvisest tudengilaagrist Eestis

 

11. novembril 2006. a. ühiskonverents “Laps ohutsoonis” Tallinna Ülikooli aulas. Konverentsi korraldamises osalesid Tallinna Lastehaigla, Eesti Kristlike Arstide Ühing, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Sinise Risti Liit, Eesti Sõltuvushaiguste Rehabilitatsiooni Ühing, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Kirikute Nõukogu Eluväärtuste ümarlaud, Eesti Noorsootöö Keskus, Tallinna Ülikool ja Ühendus Alkoholivaba Eesti.

Ettekanded:

- Peaettekanne (Ülo Vooglaid)

- “Alkohol mõjub lapsele” (Mailis Tõnisson, Tartu Ülikool)

- “Kas alkohol tapab Eesti rahvusriigi?” (Mare Liiger, Tartu Ülikool)

- “Rehabilitatsioon, toibumine” (Kalle Laane, Eesti Sõltuvushaiguste Rehabilitatsiooni Ühing)

- “Perekonna, kooli, huviala roll” (Marika Ratnik, Eesti Lastekaitseliit)

- “Väärtuspõhine kasvatus” (Juta Piirlaid, Eesti Sinise Risti Liit, Ühendus AVE)

- “Alternatiivtegevused versus alkohol” (Toomas Ponkin, Eesti Noosootöö Keskus)

- “Lapse õigused ja edu nende kaitsmisel” (Allar Jõks, Eesti Vabariigi õiguskantsler)

- “Alkoholipoliitika võimalused ja vajadused (Taavi Lai, Poliitikauuringute Keskus Praxis)

Töötoad:

“Laps ja tervis”, “Laps ja vaba aeg”, “Rehabilitatsioon ja toibumine”, “Alkoholipoliitika”

 

10. detsembril 2006. a. EKAÜ 15. aastapäeva jõuluosadus Tallinnas Kalju kiriku õuemajas.

Kavas:

- hingekarjase sõnum (pastor Erki Tamm)

- “Kõht seedib igasugust rooga, kuid üks roog on parem kui teine” (dr. Raul Mardi)

- meenutused läbi 15 aasta

 

14. aprillil 2007. a. EKAÜ kevadkonverents teemal “Hingehoid” Tartu Pauluse kiriku tiibhoones.

Teemad:

- vaimulik sõnum (Joel Luhamets, EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja)

- “HIV-positiivse patsiendi hingehoid” (Eva-Liisa Luhamets, EELK AIDS’i projekti juht)

- “Hingehoiust” (Naatan Haamer, hingehoidja)

 

27. aprillist – 1. maini 2007. a. toimus Leedus, Vilniuses ICMDA Kesk- ja Ida-Euroopa juhtide konverents. EKAÜ-d esindasid Mirjam Türkson, Külli Bärenson ja Heljut Kapral.

 

30. juulist – 5. augustini 2007. a. osalesid 12 Eesti tudengit ja residenti Lätis, Kaltenes IV Baltimaade kristlike arstitudengite laagris teemal „And you see, I will be with you”.

 

3. novembril 2007. a. toimus Tallinnas Pirita perearstikeskuses EKAÜ sügiskonverents.

Ettekanded:

- “EKAÜ strateegiatest, missioonist, visioonist” (EKAÜ esinaine Mirjam Türkson)

- “Elu on püha” (Eesti Kirikute Nõukogu kooliprojekti juht Lea Küünarpuu)

- “Lühimõtted vananemisest ja dementsusest” (psühhiaater Jüri Ennet)

- “Meenutusi Balti kristlike meditsiinitudengite suvelaagrist” (resident Katrin Luhamets)

 

5. jaanuaril 2008. a. toimus EKAÜ jõuluosadus EELK Põltsamaa koguduse kiriklas.

Ettekanded:

- vaimulik sõnum (Mirjam Türkson)

- “Ülevaade Põltsamaa kiriku ja kirikla ajaloost ning restaureerimisest” (Katrin Luhamets)

- “Palve terapeutiline mõju” (Katrin Luhamets)

 

24. mail 2008. a. toimus EKAÜ kevadkonverents Kosel.

Kavas:

- vaimulik sõnum (EELK Kose Püha Nikolause koguduse õpetaja Mare Palgi)

- “Mida me teame tuberkuloosist” (pulmonoloog Mihkel Virkus)

- “Kristlik tunnistamine postmodernses ühiskonnas” (teoloog Ingmar Kurg)

- orelikontsert (Kose koguduse organist Kahro Kivilo)

 

16.-20. juulil 2008. a. toimus Põltsamaal V Balti ja Skandinaavia kristlike meditsiinitudengite suvelaager teemal "Achieving success in medicine - competiton or co-operation?"
Ettekanded:

- paneelvestlus “Karjäär ja ideaalid” (osalesid proviisor Küllike Lääne, psühhiaater Peeter Lääne, meditsiinifüüsik Markus Vardja, vestlust juhtis onkoloogia resident Hannes Jürgens).

- “Läbipõlemine” (Bill Mauldin)

- “Eesti Päästemeeskonna töö tsunamikatastroofi tagajärgede leevendamisel Indoneesias, Banda Acehis 2005. aasta jaanuaris” (dr. Kristiina Rull)
Praktilised tegevused: elustamise ABC, veenisisese kanüüli panemine, sidumine, kipsipanemine, ultraheli, ülaselja ja kaela massaaž.

 

7.-14. septembril 2008. a. toimus Austrias, Schladmingis ICMDA Euraasia konverents teemal „Resources (un)limited” ehk "Piiratud ressursid, kõikvõimas Jumal". Eestist osalesid Külli Bärenson, Asta Härm, Lidia Ilmjärv, Kerttu Lavonen, Rutt Luha, Katrin Luhamets, Tiiu Luukas, Maris Mäemets, Helina Survo, Mirjam Türkson, Ene Virkus, Mihkel Virkus ja Merike Värv.

 

22. novembril 2008. a. toimus Tartus, Saalemi koguduse keldrisaalis EKAÜ sügiskonverents teemal “Töö isiksushäiretega inimestega”.

Ettekanded:

- “Psühhopaadid koguduses” (pastor Joel Luhamets)

- “Kui ema ei hooli” (psühhoterapeut Lemme Haldre)

- “Isiksushäiretega inimesed psühhiaatri pilgu läbi” (psühhiaater Peeter Lääne)

 

17. detsembril 2008. a. kohtuti Eesti Piibliseltsi ruumides jõuluosadusel.

 

24.-25. aprillil 2009 pidas EKAÜ kevadkonverentsi Aegviidus, kõnelemas olid kaks kristlastest kolleegi Norrast: onkoloog Ragnar Telhaug ning noorarst Bjørn Tore Janbu.

Ettekanded:

- “Kristlasest arsti võitlus elu eest”

- “Oma vigadele vastu astumine”

- “Olla kristlane ja arst – väljakutseid esitav kooslus”

- “Alternatiivmeditsiin – mis aitab ja mis mitte?”

 

15.-19. juulil 2009. a. osalemine VI Balti kristlike meditsiinitudengite suvelaagris “Joyful heart is a good medicine!” Leedus, Aukštadvarises.

9.-10. aprillil 2010. a. toimus EKAÜ kevadkonverents Põltsamaal teemal “Doonorlus”.

Käsitleti nii doonorluse meditsiinilist poolt (organidoonorlus, munaraku/seemneraku doonorlus, surrogaatemadus) kui arutleti doonorluse üle arsti ja patsiendi suhetes.

Kõnelejad: pastor ja eetika õppejõud Meego Remmel, perearst Kaalep Koppel, Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Ühenduse Euraasia sekretär dr. James Tomlinson Inglismaalt.

6.-11. augustil 2010. a. osalemine VII Balti kristlike meditsiinitudengite suvelaagris „Mõtte hind“ Lätis, Kaltenes.

20. novembril 2010. a. toimus EKAÜ sügisseminar eakate tervishoiu teemal „Kas vanadust saab ravida?”

Kavas:

- vaimulik sõnum Priit Gregorius Tamm (EMK Tartu Püha Luuka koguduse pastor)

- ettekanded „Geriaatria. Haige käsitlus geriaatrias.“ ning „Aktiivne ja ärgas kõrge eani“ dr. Kai Saks (Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni juhatuse esimees)

- sõnavõtud koguduste poolt tehtava diakooniatöö tutvustamise ja eakate endi vaatevinkli kohta; sõna oli teiste seas ka Joel Luhametsal (EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja)


Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi kooskäimised:

5. - 12. september 2004 Kolme tudengi osalemine ICMDA Euroopa konverentsil Saksamaal, Hannoveri lähistel Krelingenis. Konverentsi teema: “Who cares? Christians in modern medicine”

29. september 2004 kell 19.00 Esimene EKAG kokkusaamine Roosimajas.

13. november 2004 kell 19.00 “Kristlane arstina” Külas perearst Epp Laarin.

10. november 2004 kell 19.00 Kokkusaamine Roosimajas.

17. november 2004 kell 19.00 “Raha- arstide motiveerimine”

1. detsember 2004 kell 19.00 “Haigus- õnnistus või needus?"

13. detsember 2004 kell 19.00 Jõulueelne koosistumine kohvikus.

 

Jaanuar 2005 Kahe tudengi osalemine Inglismaa tudengikonverentsil

9. veebruar 2005 kell 19.00 Inglismaa konverentsimuljete jagamine

2. märts 2005 kell 19.00 Kokkusaamine Roosimajas

16. märts 2005 kell 19.00 “Alternatiivmeditsiin”

8. - 10. aprill 2005 Kahe EKAG liikme osalemine Skandinaavia ja Baltimaade kristlike arstitudengite töö eestvedajate konverentsil: “Maailmas, kuid mitte maailmast” Stockholmis.

27. aprill 2005 kell 19.00 EEÜÜ diskussioonikohvik: “Mina- ja sõltlane?”

2. - 7.august 2005 II Baltimaade kristlike arstitudengite laager “Revive your neighbour as yourself” Leedus, Siaulai lähistel, Ginkunais (osales 9 tudengit). Galerii: II Baltic Christian Medical Student Camp "Revive you neighbour and yourself"

1. september 2005 kell 19.00 “Jumala and on ülesanne”

15. september 2005 kell 19.00 “Imed ja meditsiin” I

29. september 2005 kell 19.00 “Imed ja meditsiin” II

13. oktoober 2005 kell 19.00 “Tüvirakud”

27. oktoober 2005 kell 19.00 “Vaimse anamneesi võtmine”

10. november 2005 kell 19.00 “Eutanaasia” I

24. november 2005 kell 19.00 “Eutanaasia” II

8. detsember 2005 kell 19.00 "Jõuloõhtu"

Veebruar 2006 Kahe tudengi osalemine Inglismaa tudengikonverentsil.

16. veebruar 2006 kell 19.00 Õhtupalvus küünlavalgel ja konverentsimuljeid Inglismaalt.

9. märts 2006 kell 19.00 “Alkoholism” I

30. märts 2006 kell 19.00 “Alkoholism” II

20. aprill 2006 kell 19.00 “Hingehoid” Külas Naatan Haamer.

7.-16. juuli 2006 Kahe tudengi osalemine Sydneys ICMDA XIII maailmakongressil.

31. juuli – 6. august 2006 III Baltimaade kristlike arstitudengite laager “Step by Step” Eestis, Pärnumaal, Marksa Puhkekeskuses.

Galerii: III Baltic Christian Medical Student Camp “Step by step”

Galerii 2: III Baltic Christian Medical Student Camp “Step by step”

7. september 2006 kell 19.00 EKAG õppeaasta avaõhtu.

21. september 2006 kell 19.00 "Reumahaige laps peres" Külas Reumahaigete Laste ja Noorte Ühingu liige Helve Koppa.

7. oktoober 2006 kell 19.00 Marksa laagriliste kokkutulek. Vaatame laagri DVD-d ja pilte.

26. oktoobril 2006 kell 19.00 "Vaimulikud vahendid ärevuse ja stressiga hakkamasaamisel".

16. november 2006 kell 19.00 teemaks "Manipuleerimine Jumala nimega".

7. detsember 2006 kell 19.15 "What can I do?" Vaatame videot Pauluse kiriku tiibhoones (Riia 27).

14. detsember 2006 kell 19.15 "Jõuluvalgusõhtu" Galerii: Jõulud 2006. a. detsembris Roosi majas.

 

15. veebruar 2007 kell 19.15 "Kohanemine muutustega"

1. märts 2007 kell 19.15 "Armastuse võimalikkusest väljaspool arstiteaduskonda" Külas Hannes ja Getlin Jürgensil

15. märts 2007 kell 19.15 "Abort"

29. märts 2007 kell 19.15 "Postmodernne väljakutse bioeetilistele reeglitele " Meego Remmeli loeng I

12. aprill 2007 kell 19.15"Kunstlikud soojätkamise meetodid" Meego Remmeli loeng II

3. mai 2007 kell 19.15 "Seksuaaleetika ja seksuaalsõltuvus" Meego Remmeli loeng III

30. aprill 2007 Taize palvus Pauluse kirikus Tartu üliõpilaspäevade raames.

21.-22. aprill 2007 Kahe tudengi osalemine Tamperes Skandinaavia ja Balti kristlike meditsiinitudengite gruppide eestvedajate konverents.

17. mai 2007 kell 19.15 "Meeste tervis"

30.juuli -05. august 2007 IV Baltimaade kristlike arstitudengite laager „And you see, I will be with you” Lätis, Kaltenes (12 Eesti osalist). Galerii: IV Baltic Christian Medical Student Camp „And you see, i will be with you"

13.september 2007 kell 19.15 „Eeskujud: Dr. Albert Schweitzer & dr. Joseph Lister" Elutöö maalib pildi arstist. Taavi Hallik ja Katrin Luhamets.

27. september 2007 kell 19.15 "Eksortsism"- Kas kõik haigused on ravitavad meile tuntud meditsiini piires? Taavi Hallik 2007. aasta Läti laagri ettekande põhjal.

3. oktoober 2007 kell 19.15 Filmiõhtu: "Päev, mil ma surin"

25.oktoober 2007 kell 19.15 "Baltic Christian Medical Student Camp 2007. Latvia." Meenutusi suvisest laagrist

8. november 2007 kell 19.15 "Palveelu I" Kuidas inimese temperament mõjutab tema palvetamise viisi?

20.detsember 2007 kell 19.15 "EKAG jõuluõhtu"

 

28. veebruar 2008 kell 19.15 "Praktiline treening: Desmurgia." Harjutamine teeb meistriks! Helin Kivit


13. märts 2008 kell 19.15 "Mida tähendab olla sensitiiv?" Oma elust endise sensitiivina räägib Merike Aus.


27. märts 2008 kell 19.15 "Palve terapeutiline mõju. Idamaise ja kristliku meditatsiooni erinevused." Ettekande peab peremeditsiini resident Katrin Luhamets.


10. aprill 2008 kell 19.15 "Abort = eutanaasia?" Hingehoidjaelust Naistekliinikus räägib Naatan Haamer


22. mai 2008 kell 19.15 "Mis värvi on huumorimeel meditsiinis?" Kuidas naer on terviseks? Võta kaasa 3 anekdooti või naljakat juhtumist! Eleri Luhamets


16.-20. juuli 2008 V Balti ja Skandinaavia kristlike meditsiinitudengite suvelaager "Achieving success in medicine - competiton or co-operation?"

Päevateemad:

Neljapäev: Ideaalid – oli paneelvestlus: karjäär ja ideaalid. Seda juhtis Hannes Jürgens (4. aasta onkoloogia resident. Paneelis osalesid farmatseut Küllike Lääne koos abikaasa Peeter Läänega, kes töötab Tartus psühhiaatrina ning meditsiinifüüsik Markus Vardja, kes töötab onkoloogia kliinikus Tartus. Käsitleti-küsitleti ideaalide koolipõlves ja millised on nad nüüd, kompromisse, milline on Jumala roll nende töös. Jagati ka näpunäiteid tulevastele meedikutele, kuidas oma jõuvarusid taastada pingelise töö keskel, kuidas valida eriala ja kuidas kõrvuti edendada nii karjääri kui perekonnaelu.

Reede: Ohud – Bill Mauldin - läbipõlemine: sündroom, ravi ja isiklik kogemus, kuidas ta sai uue elujõu Piiblist ja tervenes läbipõlemisest.

Laupäev: Reaalsus - Kristiina Rull: tutvustas Eesti Päästemeeskonna tööd ja rohke pildimaterjaliga rääkis tsunamikatastroofi tagajärgede leevendamisest Indoneesias, Banda Acehis 2005. aasta jaanuaris.

Praktilised treeningud: elustamise ABC, veenisisese kanüüli panemine, sidumine, kipsipanemine, ultraheli, ülaselja ja kaela massaaž. Galerii: V BaltCMS Camp "Achieving success in medicine - competiton or co-operation?"


7.- 14. september 2008 Kahe residendi osalemine ICMDA Euraasia konverentsil „Resources (un)limited” ehk "Piiratud ressursid, kõikvõimas Jumal"Austrias, Schladmingis. Eestit esindasid 12 arsti ja 2 residenti. Galerii: ICMDA Euraasia konverents Austrias 2008 "Resources (un)limited"


25. september 2008 Roosimajas kell 19.15 "Mida tähendab olla kristlasest arst?" Katrin Luhamets

Arutleme õppeaasta avaõhtul teemal, mis vahe on kristlasest ja mittekristlasest arstil. Kas on üldse vahet? Kas igapäevatööd tehes peaks arsti kristlaseks olemine milleski avalduma? Oma mõtteid antud teemal jagavad noored kristlastest arstid. Ning igaüks saab endalt mõttes küsida: ”Milline arst tahaksin mina kristlasena olla?” Veidi jagame ka muljeid suvisest Balti kristlike meditsiinitudengite laagrist Põltsamaal ning septembri alguses toimunud ICMDA Euraasia konverentsist Austrias.


23. oktoober 2008 Roosimajas kell 19.45 "Afganistani missioon arstina." Külas Eesti kaitseväe arst major Ahti Varblane

Kaitseväe arst major Ahti Varblane räägib sõdurite ja meedikute tegevusest Afganistanis ning Suur-Britannia välihaiglate tööst. Samuti tuleb juttu meie oma kaitseväe meditsiinist.


20. november 2008 Roosimajas kell 19.15 "Homoseksuaalsus - kas haigus?"

Peatume põgusalt homoseksuaalsuse definitsioonil, selle ajalool ning anname ülevaate senistest teadusavastustest homoseksuaalsuse põhjuste kohta. Riia peapiiskopi Jānis Vanags’i ettekanne “Jumala Sõnale rajatud abielu ja Balti piiskoppide seisukohavõtt seoses samasooliste partnerlusega” Pauluse sinodi kirikupäevadel 15.03.2008 Kristiinankaupunkis


18. detsember 2008 kell 19.15 "Jõuluõhtu"

Sügissemestri viimasel EKAG kokkusaamisel teeme lauamänge lastehaiglale jõulukingituseks. Teritage siis oma histoloogia ja patanatoomia pliiatsid uuesti teravaks ja võtke kaasa, kui teil on üle meisterdamismaterjali ning muidugi mõni hea lauamänguidee. Kõrvale krõbistame piparkooke ja joome glögi. Loeme ka jõululugusid ja -luuletusi ning rõõmustame sõpra kingipakiga. Igal ühel tuleks kaasa võtta väikene kingitus.

 

10. veebruar 2009 18.15 EKAG kevadsemestri plaanide tegemine. Tartu Pauluse kirikus

5. märts 2009 kell 19.15 "Millised on minu vaimuannid?" Katrin Luhamets

Piiblis räägitakse nii vaimuandidest kui vaimuviljadest. Mida vaimuandide all silmas peetakse? Tule ja saad teada! Õhtu jooksul saab iga osaleja täita enda kohta testi, et aimu saada, millised vaimuannid meil endil olemas on. Räägime ka, kuidas saaksime oma vaimuande paremini rakendada.


19. märts 2009 kell 19.15 "Õhtu külalisega: töö sõltlastega." Külas Lootuse küla mehed Viljam Borissenko ja Roman Lunjov.

Alkoholi- ja narkosõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooniga tegeletakse Eesti meditsiinisüsteemis minimaalselt, kui üldse. On siiski koht Harjumaal, Laitse külas, kuhu saab minna. Märt Vähi koos abilistega on asutanud kristlikel põhimõtetel töötava Lootuse küla, kus sõltuvuse küüsi sattunud mehed saavad ühisel nõul ja jõul terveneda oma probleemist. Lootuse küla tööpõhimõtetest ja kogemustest tulevad rääkima mehed ise.


16. aprill 2009 kell 19.15 "Jeesus ja veritõbine naine" Mk 5:25-34 Katrin Luhamets

Mis on veritõbi? Mida kasutati selle haiguse raviks, kas tal oli lootust terveks saada? Mis positsioon oli veritõbisel naisel toonases ühiskonnas? Kroonilisi haigeid on me ümber järjest enam ja selge on, et neile pole seega adekvaatset ravi. Ka meie humaansust rõhutavas ühiskonnas on sageli kroonilisest haigusest nõrgestatud inimesed kardetud ja põlatud. Tundub, nagu poleks 2000 aasta jooksul midagi eriti muutunud. Või siiski?


7. mai 2009 kell 19.15 "Jeesus, M.D." Eleri Luhamets

Kas teadsid, et Jeesus tegi öövahetusi, oli suurepärane diagnostik ja asutas oma residentuuri programmi? Jeesus oli Suur Õpetaja ja Suur Arst, kelle meditsiinipraksis on meile tänagi, ja eriti tänases klienditeenindusele orienteeritud maailmas suureks eeskujuks. Arutlusõhtu baseerub David Stevens'i (Christian Medical and Dental Association, tegevdirektor) samanimelisel raamatul.


15.-19. juuli 2009 VI Balti kristlike meditsiinitudengite laager "Joyful heart is a good medicine!" Leedus, Aukðtadvaris. Galerii: VI Baltic Christian Medical Student Camp „A joyful heart is a good medicine“


30. september 2009 kell 19.15 Roosi 1, Tartu „Südamesiirdamine- võimalus ka eestlastele?” Kristin Aavakivi

Külas on Kristin Aavakivi- noor naine, kellele 2006. aasta kevadel siirdati Roomas süda ja kes räägib meile oma katsumusterohke loo. Milline on haiglaelu patsiendi silme läbi? Mida head koges Kristin kuid Tartu ja Rooma haiglates viibides ning millest tundis puudust? Mida üldse võiks kogeda patsient, kelle haigust peetakse ravimatuks? Kust läheb piir, kus arst peab leppima reaalsete võimalustega ning millal tuleks tegutseda enam, kui meditsiinisüsteemis arstilt eeldatakse?


28. oktoobril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu "Hingehoid" Evi Eedla

Kas tänapäeva ravikompleksi kuulub ka patsiendi hingelise tervise eest hoolitsemine? Paistab, et meie ühiskond eeldab seda. Samas puudub meedikutel selleks ettevalmistus. Nõnda on konfliktid kerged tekkima ja patsient pole rahul pakutava teenusega. Kuidas tõsta meie raviteenuse kvaliteeti?

Kindlasti peaks meedikutel olema parem psühholoogiline ettevalmistus. Aga on olemas ka Tartus tegutsevad spetsialistid, kelle poole pöörduda. Tartu Hingehoiukeskusest tuleb rääkima TÜ Kliinikumi spordimeditsiini- ja taastusravi kliinikus hingehoidjana töötav Evi Eedla.

Enda kohta ütleb ta nii: Minu jaoks tähendab kliinikumis hingehoidjaks olemine haiguse käes kannatavale inimesele ja tema lähedastele vaimse toe pakkumist. Kannatusi kohtab selles ametis sageli - surmahirmu, ahastust ja üksildust. Nende teemadega tuleb tegeleda ja aidata patsiendil saavutada hingeline ja emotsionaalne tasakaal. Lisaks psühholoogilisele ja sotsiaalsele mõõtmele tegeleb hingehoidja teoloogina ka religioosse mõõtmega.


18. novembril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu "Alternatiivmeditsiin" Jaan Bärenson

Alternatiivmeditsiin on mõiste, mille alla mahub väga palju erinevaid praktikaid, mis täiendavad tavameditsiini. Alternatiivmeditsiiniks võib lugeda ravimteede tarvitamist ja akupunktuuri kuni elu-energiaga tegelevate praktikate ja pettuseni välja.

Alternatiivmeditsiinist tuleb rääkima arhitekti, ajaloolase ja kunstiajaloolase haridusega Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson, kes on huvi tundnud ja uurinud ka alternatiivmeditsiini teemat eelkõige selle teoloogilisest aspektist.


16. detsembril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu "Gospeltants" Kalmer Liimets

Kujutame hästi ette, mis on gospellaul. Kuid ka tantsuga on võimalik Jumalat ülistada. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsutudeng Kalmer Liimets tuleb rääkima gospeltantsu mõttest, kuidas on tantsust Piiblis räägitud ja õpime koos selgeks ka ühe gospeltantsu.

 

19 .- 21. veebruar 2010 mõttetalgud suviseks tudengilaagriks "The Price of a Thought". Toimumiskoht: Riia.


12. - 14. veebruar 2010 National Students` CMF Conference in UK (Swanwick, Inglismaa). Osales 1 tudeng Eestist.


24. märts 2010 kell 19  "Raseduskriis ja nõustamine" Külas TÜK naistekliiniku ämmaemand ja nõustaja Margit Luiga.

Sünnitus on elumuutev kogemus. Ühelt poolt on see suur rõõm, teisalt käivad kaasas ka hirmud - Kuidas ma sünnitusvaludega toime tulen? Kas ma saan lapsega hakkama? Mis saab muust tööst ja elust? Tihti on nendel patsientidel ka raskelt kulgev rasedus, lisaks veel muu elustress ja kriis ongi käes. Raseduskriisis patsientidega puutub kokku naistekliinikus ämmaemanda ja nõustajana töötav Margit Luiga ning oma kogemustest nõustajana tulebki ta meile rääkima. Koduleht abordist


5. mai 2010 kell 19 "Pärast arstiabi algab sotsiaalabi" Külas TÜK kopsukliiniku sotsiaaltöötaja Maarika Tisler. Haiglas puutume palju kokku patsientidega, kellele lühikese aja jooksul antakse arstiabi ja siis tuleks voodikoht tühjaks teha, aga nii mõnegi puhul tekib küsimus - aga kuhu ta läheb? Pärast arstiabi osutamist lõppevad meditsiinitöötaja võimalused abi osutamiseks, siis tuleb inimene üle anda sotsiaaltöötajale. Kuidas toimib ühendus meditsiinisüsteemi ja sotsiaalabisüsteemi vahel? Kas kõik saavad õigel ajal abi? Kas arstidena saaksime me veel midagi rohkemat ära teha? Kuuleme näiteid elust enesest TÜK kopsukliiniku sotsiaaltöötajalt Maarika Tislerilt.


6. -11. augustil 2010 toimus Akmeni külalistemajas Kaltene maakonnas Lätis seitsmes Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Mõtte hind“. Osales 33 inimest Eestist, Lätist, Leedust, Norrast ja Inglismaalt.

Kuue laagripäeva jooksul saime osa piiblitundidest ja loengutest, olime osaduses palvustel, mängisime ja veetsime aega üksteist tundma õppides ning harjutasime praktilisi oskusi nagu õmblemine, kipsipanek, veenisisese kanüüli panemine ja massaaž.

Piiblitundides puudutati teemasid nagu vastastikune sõltumine (interdependence), usk, armastus ja alandlikkus. Bill Mauldin juhatas piiblitunnid sisse ja suurema osa ajast arutlesime me nendel teemadel väikegruppides. Lühike tutvustus: Jumal on loonud maailma nõnda, et kõik on kõigist mingil määral sõltuvad. Jumal, inglid, inimesed, pimedus, kogu loodu – meil kõigil on täita oma osa Jumala plaanis ja see ei tööta, kui mingi osa valib sõltumatuse. Seega tuleb meil teha valik. Usk millessegi suuremasse kui mina ise võimaldab mul armastada nõnda, et ma olen valmis end pingutama ja oma mugavuse tsoonist välja astuma teise heaks. Alandlikkust on vaja, et näha oma ninaotsast kaugemale, et mitte mina pole maailma naba, vaid osa Jumala plaanist.

Esimese loengu „Mõte ja kristlik maailmavaade“ pidas misjonär Bill Mauldin. Loeng ärgitas mõtlema, kust üldse mõtted tulevad ja kas mõtte olemus on bioloogiline, vaimne või hingeline. Samuti tõi ta välja, et me oleme loodud nõnda, et mõtted ei tule ainult nagu välk selgest taevast, vaid meie ülesanne on hankida informatsioon ja kui hiljem keerulistes situatsioonides võib olla raskusi meeldetuletamisega, on Jumal see, kes saab tuua õige vastuse mõtteis esile, kui me seda palume. Järgmised kolm loengut pidas lasterast Andrew McArdle Inglismaalt teemadel „Mõte, viga ja kahju“, „Kuidas me saame paremini hoolitseda oma patsientide eest“ ja „Oma vigadega tegelemine“. Ta rääkis, kuidas arstid mõtlevad, kust tulevad vead ja illustreeris seda reaalsete meditsiiniliste juhtumitega, kus oli tehtud viga. Loengute järel juhtis ta meid arutlema, kus oleme meie vigadega silmitsi seisnud oma praktikas, miks need vead tekkisid ja kuidas meie käitusime ning kuidas oleks viga saanud vältida. Viimases loengus tegi ta ettepaneku kuidas tegeleda enda tehtud veaga nii, et see oleks parim lahendus patsiendile, tema lähedastele ja arstile endale.

Laupäeval professor ja lastearst Enoks Bikis Lätist jagas oma kogemust kristliku arstina läbi nõukogude aja. Pärastlõunal tegid Anete ja Geir-Anders Kaldal ülevaate ICMDA tööst ning esmaspäeval Jorund ja Grete Holme rääkisid XII ICMDA maailmakongressist Uruguay’s.

Hommikul ja õhtul toimusid palvused, kus saime osa Sõnast, ülistasime Jumalat ja palvetasime koos. Esmaspäeva õhtupalvusel Jorund Asle Holme jagas meiega, kuidas Jumal oli ta ime läbi terveks teinud eluohtlikust haigusest.

Laagri jooksul oli neli korda võimalik osa võtta praktilistest treeningutest. Harjutasime üksteise peal kipsipanekut, proovisime panna veenisisest kanüüli, harjutasime kirurgiliste sõlmede tegemist ning õppisime erinevaid massaažitehnikaid. Vabal ajal mängisime mänge, käisime meres ujumas ja lihtsalt puhkasime.


15. september 2010 kell 19 "Usk töös"

Koht: Näituse 22b-26

Teema: Noored arstid räägivad oma usuelust tööl, eetilistest dilemmadest, tehtud kompromissidest, kuidas kiirel ajal usku säilitada ja usu jagamise võimalustest. Lisaks saab küsida nende erialade head ja vead ning mis oskused on hästi ära kulunud.


28. oktoober 2010 kell 19 "Kuidas säilitada elav usk?"

Koht: Veeriku 16-8

Teema: Kiired ajad õpingutes ja töös viivad tähelepanu eemale elu kõige tähtsamatest asjadest. Räägime, kuidas hoida kristlikku usku elavana kõigi oma asjatoimetuste keskel ning veel enam - kuidas usus kasvada.


18. november 2010 kell 18 "Jeesus M.D - tudeng Jeesus"

Koht: Loojangu 7, Laane küla, Ülenurme vald

Teema: Koos läheb raamatu lugemine ikka paremini. Alustame väga põneva raamatuga, mis avab meile Suure Arsti elu ja töö. Raamatu pealkiri on "Jesus M.D", autor David Stevens. Esimesel korral on teemaks see, et Jeesus polnud mitte isehakanud arst, vaid esmalt õppis temagi oma arst-õppejõult kõike, mida läheb arstiks olemisel tarvis. Ja Jeesusest sai suurepärane arst.


16. detsember 2010 kell 18 "Jeesus M.D - arst-õppejõud Jeesus"

Koht: Veeriku 16-8

 

Teema: Teisel korral räägime sellest, et Jeesus asutas oma residentuuriprogrammi. Ta uskus printsiipi: vaata, tee, õpeta edasi. Jeesus ei jätnud oma teadmisi endale, vaid õpetas oma residente hoole ja armastusega ja lasi neil teha kõiki protseduure, mida ta isegi tegi.

 

Eesti Kristlike Arstide Ühingu kooskäimised:

15. jaanuaril 2011. a. toimus Tallinnas EMK Teoloogilise Seminari ruumides Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari ja Eesti Kristlike Arstide Ühingu ühine konverents teemal “Loomine versus juhus”.

Pekka Reinikaineni ettekanded:

„C. Darvin – mees, kes tappis Jumala?“

„Inimene – kas Jumala või ahvi kuju?“

Film – „Priviligeeritud planeet“


21. aprilli 2011. a. osalesid Eesti Kristlike Arstide Ühingu liikmed 25-tunnises Baltimaade palveketis Christian Medical Fellowship palveaasta 2011 raames.


3.-6. augustil 2011. a. osalesid Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi liikmed Põltsamaal VIII Balti kristlike arstitudengite suvelaagris teemal “Järgides Suurt Arsti Jeesust”.


29. oktoobril 2011. a. toimus Tartus Pauluse kiriku tiibhoones Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügisseminar suhtlemise teemadel.

Ettekanded:

- „Arst ja patsient, kuidas kõneleda samas keeles?“ (Karita Kibuspuu, üliõpilaste psühholoog)

- „Suhtlemiskonfliktide psühholoogiast“ (Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog)


23.-25. märtsil 2012. a. osalesid 2 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Mirjam Türkson, Katrin Luhamets) Taanis ICMDA Euraasia konsultatsioonil.


31. märtsil 2012. a. toimus Tallinnas Pirita Perearstikeskuses Eesti Kristlike Arstide Ühingu kevadseminar teemal ”Sõnum avalikkusele”

Ettekanded:

- Ettekanne dr. Tiina Tasmuthilt (onkoloog, EKAÜ endine esinaine)

- Ettekanne Lauri Beekmannilt (Eesti Karskusliit AVE esimees)

- Arutelu koos Toivo Tänavsuuga (ajakirjanik)

- Muljed ICMDA Euraasia nõupidamiselt märtsis 2012 (Mirjam TÜrkson, Katrin Luhamets)


27. oktoobril 2012. a. toimus Tartu Pauluse kiriku krüptisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügiskonverents teemal „Arsti vaimulik varustus ja palliatiivne ravi“, millele järgnes üldkogu. Kõnelejaks oli palliatiivraviarst dr. James Martin Leiper Šotimaalt (organisatsiooni PRIME vabatahtlikuna).

Ettekanded:

- „Toetades kannatavat patsienti“
- „Väljakutset esitavad vestlused“

- „Vähihaige valuravi”

- „Vastupidav arst”


9. märtsil 2013. a. toimus Tallinnas Pirita Perearstikeskuses kevadseminar teemal ”Lapsed”. Peakõnelejad ja teemad: Mari Vahermägi (Avatud Piibli Ühing) - ”Lapse jumalapilt ja selle kujunemine/mõjutajad”, Avo Üprus (Peeteli koguduse õpetaja) - „Vaimulik Sõnum ja Kiriku diakooniatöö - Peeteli kiriku näide tulemuslikust tööst tänavalastega“.


20. aprillil 2013. a. tegime väljasõidu Lootuse Külla Laitsesse, Harjumaale. Seminari pidasime teemal "Sõltuvushäired". Kõnelejateks olid psühhiaater Peeter Lääne ja Lootuse küla haldusjuht Roman Lunjov.


16. septembril 2013. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Ühendumine“.


26. oktoobril 2013. a. toimus Tartus sügiskonverents teemal “Arsti roll patsiendi ja avalikkusega suhtlemisel - õiguslikud regulatsioonid, andmekaitse ja eetika“.

Ettekanded ja kõnelejad:

- „Arst - austusväärne spetsialist või teenuse osutaja? (tervishoiuteenuse osutamise õiguslikud regulatsioonid)“ - advokaat Allar Laugesaar

- „Tervishoid ja andmekaitse” - Priit Koovit, Tartu Ülikooli Kliinikum

- „Arst ja avalikkus - eetilised aspektid“ - Andres Soosaar, Eesti Bioeetika Nõukogu aseesimees


25. novembril 2013. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „New Age“.


27. jaanuaril 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Kristlasena töökohal I“.


24. märtsil 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine teemal „Kristlasena töökohal II (arstina surija juures)“.


2.-3. mail 2014. a. toimus kevadseminar Pilistveres.

Teemad:

- mis saab patsiendist, kui meditsiin ei saa teda aidata?

- füüsiline ja vaimne tervenemine

- kuidas saavad arstid vältida läbipõlemist?

Külas olid Healing Rooms'i ehk Palvekliiniku eestvedajad Šveitsist ja Eesti Palvekliiniku liikmed. Oma elust kõneles ainus Eestis elav siirdatud südamega naine.

Ülistuslaulude ja palvega teenisid Johanna-Maarja Looris ja Joosep Serva.


26. mail 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine, kus jagasime mõtteid möödunud kevadseminari teemadel ning pidasime mõttetalguid edaspidise suhtes.


19.-26. juulil 2014. a. osalesid 9 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Külli Bärenson, Angelina Kulikovitš, Kaja Liik, Ülla Linnamägi, Katrin Luhamets, Vladislav Panenko, Helina Survo, Liisi Talv ja Mirjam Türkson) ICMDA XV Maailmakongressil „Serve, Share, Shine“ Hollandis, Rotterdamis. Neist 2 tudengit (Angelina Kulikovitš ja Vladislav Panenko) osalesid nii ICMDA eel- kui põhikonverentsil, ülejäänud 7 arsti 22.-26. juulini toimunud põhikonverentsil. Osalejaid oli u. 900 üle 60 riigist. ICMDA asutati Amsterdami kongressil aastal 1963, seega tähistati kongressil ka ICMDA asutamise 50. aastapäeva.


7. ja 11. augustil 2014. a. kohtusid EKAÜ esindajad Tartus ja Tallinnas saksa lastepsühhiaater dr. Andrea Schwalb’iga, et rääkida üksteisele kristlike arstide tegemistest ja meie ühingute praegustest vajadustest nii Eestis kui Saksamaal.


13. septembril 2014. a. EKAÜ sügisseminar Tartus loomise ja evolutsiooni teemadel.

Lektor Pekka Reinikainen, kes on soome arst, teaduskirjanik, poliitik ja kreatsionist, pidas ettekanded teemadel “Does evolution have a mechanism?" ja "Is man overdesigned?", vaatasime filmi “Privileged Planet".


27. oktoobril 2014. a. EKAÜ Tartu kohtumine. Arutlesime suvel kristlike arstide maailmakonverentsil Hollandis kahes seminaris käsitletud teemadel „Töö kristlasena arstitudengeid õpetavas asutuses” ja “Vallaliste rasedate kodud Kiotad Keenias“.


12. detsembril 2014. a. jõuluosadusel Tallinnas meenutati mööduvat aastat ja paluti õnnistust uuele aastale.


10.-11. aprillil 2015. a. toimus EKAÜ kevadseminar teemal „Misjon“ laagrikeskuses TALU.

Teemad:

- abielupaar Pia Ruotsala (EELK Soome misjonär, EELK Perekeskuse juhataja) ja Tero Ruotsala (teeb EELK-s misjonärina muusikatööd) rääkisid oma misjonikogemustest Jordaanias ja tööst 2014. a. jaanuaris avatud EELK Perekeskuses

- vaimulik sõnum Tarmo Ligelt (Oleviste koguduse diakon)

- misjonireisist Taisse Birma põgenike juurde rääkis hambaarst ja EKAÜ liige Ly Lauring

- misjonireisist Etioopiase ja Keeniasse rääkisid ja näitasid pilte ja videot radioloog ja EKAÜ liige Mati Lohu, meditsiinifüüsik Markus Vardja ja Oleviste koguduse liige Liidia Vardja.


21. oktoober 2015 EKAÜ sügisseminar teemal "Usk, muusika ja mälu”. Ettekanded:

- Mart Jaanson, kes kõneles usutunnistuse - credo - ajaloolisest kujunemisest selliseks sõnastuseks, nagu tal praegu on ning heliloojate kirest seda korduvalt ja korduvalt muusikasse panna.
- Malle Luik - muusikaterapeut - näitas võimalusi, kuidas kinnised eestlased muusika abil avatakse ja mured selle läbi kergemini lahenduse leiavad.
- Ülla Linnamägi - neuroloog, õppejõud ja Eesti Arsti toimetaja - lasi lahedada hulga lõbusaid mäluteste ning selgitas, missugust mäluhäiret peaks hakkama patoloogiliseks pidama.  
- Tudengite tegemistest rääkisid Vladislav ja Angelina Panenko - Eestis toimus juulis 2015 Balti kristlike arstitudengite suvelaager - korraldamine õnnestus eesti tudengitel/noorarstidel suurepäraselt.  
- Vaimulikku sõnumit jagas Joel Luhamets, orelit tutvustas Anna Humal, imeilusa renoveeritud Pauluse kiriku vaatamistuuri korraldas Katrin Luhamets.


29. detsembril 2015. a. jõuluosadusel Tallinnas rõõmustasid osalejaid noored muusikud, kuulati jõulujuttu, igaühel oli võimalus jagada teistega head sõnumit mööduvast aastast.

 

8.-9. aprillil 2016. a. toimus Saku lähedal Talu laagrikeskuses EKAÜ kevadseminar. Teemadeks olid:

- õhtuosadus „Jumala abi on lähedal“ laulude, tunnistuste ja palvega

- ettekanded lülisamba, rindkere, põlve ja õla piirkondade röntgenuuringutest ning ultrahelidiagnostikast, ettekandjateks radioloogid Mati Lohu ja Mari-Liis Riibak ning radioloogia residendid Liisi Talv ja Jaanus Laurik

- Aare Kimmeli ettekanne teemal "Jumala armastuse tervendav vägi"


26. novembril 2016. a. tähistati Tartus juubelikonverentsiga EKAÜ 25 tegutsemisaastat.

Juhtmõtteks oli piiblisalm “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu“ (Õp 4:23).

Ettekanded:

- Leho Paldre (Tartu Kolgata koguduse pastor) „Kuidas hoida oma usuelu elavana?“

- Marje Oona (perearst, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja) „Alahinnatud tervise hoidja - vaktsineerimine“

- Tiina Tasmuth (onkoloog, kunagine EKAÜ esinaine) „Arsti mõtted surijat haiget ravides“

- Igor Panenko (perearst, erakorralise meditsiini arst, pastor) „Hinge tervendamine“

- Katrin Luhamets (perearst, EKAÜ juhatuse liige) „EKAÜ visioon ja noppeid ühingu ajaloost“

 

21. detsembril 2016. a. jõuluosadus Tallinnas Eesti Piibliseltsi ruumes.

5.-13. veebruaril 2017. a. osales Arina Kozatšuk Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

31. märtsil – 1. aprillil 2017. a. EKAÜ kevadkonverents Põltsamaal:

Kavas:

- oma tööst ja õpingutest kristlasena jagasid mõtteid perearst Mirjam Türkson, õde Heli-Mai Arras ja arstitudeng Tuljo Ööbik

- Etioopiast ja sealsest tervishoiusüsteemist kõneles Etioopia lastearst dr. Desta Seba

- inimese eluteest rääkis kirikuõpetaja Markus Haamer

- teemal „Mis teeb koolinoorele muret?“ kõneles koolipsühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu


18. novembril 2017. a. EKAÜ sügisseminar Tartus üksteise juhatamise ja juhendamise teemal.

Kavas:

- Tartu Maarja koguduse pastor Joona Toivanen jagas mõtteid üksteise vaimulikust juhatamisest

- religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar käsitles kolleegidevahelisi suhteid ja nende hästi toimimisse enda panuse andmist

- füsioterapeut Ants Assmann jagas oma tähelepanekuid töötamisest füsioterapeudina

- pulmonoloog Helina Survo andis ülevaate muutustest pulmonoloogias viimase 5 aasta jooksul

- perearst Katrin Luhamets tutvustas Allen Carr’i meetodit „Lihtne viis suitsetamisest loobumiseks“

20. detsembril 2017. a. jõuluosadus Tallinnas Eesti Piibliseltsi ruumes.

20.-21. aprillil 2018. a. EKAÜ kevadkonverents Kohila vallas Adila puhkekeskuses.

Kavas:

- „Leinast“ ning „Depressioon ja selle ravi“ – Helen Tuulik (Põhja-Eesti taastusravikeskuse psühholoog)

- „Depressiooni raviks kasutatavad tabletid“ – Siiri Talv (proviisor)

- „Depressioon vaimulikust vaatevinklist“ – Taavi Hollman (metodisti pastor)

- muusikaline osa – Vivia Teller


13. oktoobril 2018. a. EKAÜ sügiskonverents Tallinnas.

Kavas:
- ülistus – Inga Tingas
- vaimulik sõna – Kaarel Väljamäe (Tallinna Mosaiikkoguduse pastor)
- ettekanne „Kristlike arstide väljakutsed“ – dr Peter Saunders Inglismaalt (Chief Executive of Christian Medical Fellowship; member of the International Christian Medical and Dental     Association Executive)
- ettekanne „Kristlike arstide vaimuliku elu alustalad“ – Chris Steyn Hollandist (President of the Healthcare Christian Fellowship)
- inimkaubanduse vastu võitleva organisatsiooni Relentless tutvustus – dr Katherine Welch Taist

 

30. märts 2019 a - EKAÜ kevadkonverents Tartus EELK Tartu Pauluse kouduse tiibhoones.

Vaimulikku sõna jagas Tartu praost Ants Tooming. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla juhataja dr Jelena Leibur tegi ülevaate palliatiivse ravi arenust Eestis.

Eutanaasia teemalises aruteluringis osalesid neuroloog dr Üllar Linnamägi, hematoloogia-onkoloogia kliinikus töötav hingehoidja Kai Jõemets, lasteneuroloog dr Rael Laugesaar ja jurist Allar Laugesaar.

Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi kooskäimised:

2011. a. kevadsemestri igal teisipäeval toimus Biomeedikumis palvushommik ruumis 1030 kell 7.45

7. - 8. jaanuar 2011 – külas Läti kristlikel meditsiinitudengitel.

30. märts 2011 "Jeesuse vastuvõtule taheti väga aega saada" Kell 18 Veeriku 16-8, Tartu.

21. aprill 2011 "Jeesus mõistis jõudu, mis peitub puudutuses" Kell 18 Loojangu 7, Laane küla, Ülenurme vald.

21. aprill 25-tunnine Baltimaade palvekett Christian Medical Fellowship palveaasta 2011 raames

13. mai 2011 "Jeesus oli vabatahtlikult valves" Kell 18 Veeriku 16-8, Tartu.

3.-6. augustil 2011 Balti Kristlike Medtudengite laager “Following Jesus - the Great Physician”

Sügissemestril toimusid hommikupalvused esmaspäeval kell 7.45-9.00 Biomeedikumis ruumis 1030.

28. oktoober 2011 19.15 Roosi 1, Tartu  „Meditsiin ja usk?” Meego Remmel

22. november 2011 19.15 Vaksali 11-44, Tartu ”Vaid üks asi meditsiinis on kindel – surm. Kuidas toime tulla?” Jüri Vahtramäe

15. detsember 2011 kell 19.15 Roosi 1, Tartu „Arst ja haigus” Apokriivast Jeesus Siirak, peatükk 38.

 

8. märts 2012 "Kuidas depressiooni ennetada?" Peeter Lääne (psühhiaater) kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

5. aprill 2012 "Imed meditsiinis" Taimi Vanaselja (onkokirurg) kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

10. mai 2012 "Kristlane ja arstitudeng samal ajal" Tudengid räägivad, kuidas Jumal on tegutsenud nende eludes. Kell 19:00 Roosi 1, Tartu.

4. - 8. juuli 2012 IX Balti Kristlike Meditsiinitudengite suvelaager Leedus

 

18. märts 2013 kell 16:00 koosolek Biomeedikumis, ruumis 4003

25. märts 2013 kell 16:00 koosolek Biomeedikumis, ruumis 4003

21. - 25. august 2013 X Balti Kristlike arstitudengite laager Lätis, Tukumis teemal „Healing the doctor’s future“ („Tervendades arsti tulevikku“) u. 25 osalejaga Lätist, Leedust, Norrast, Inglismaalt ja Eestist (Liisi ja Laura). Laagris toimusid piiblitunnid (Bill ja Donna Mauldin), loengud, praktilised tegevused (harjutati õmblemist ja sõlmimist), piibligrupid, hommiku- ja õhtupalvused ning meeleolukad õhtuprogrammid.


19.- 26. juulil 2014 a. ICMDA XV Maailmakongress „Serve, Share, Shine“ Hollandis,  Rotterdamis.

Eestist osalesid lisaks 7 arstile ka 2 tudengit (Angelina Kulikovitš ja Vladislav Panenko) nii ICMDA eel- kui põhikonverentsil 19.-26. juulini.

12. novembril 2014 a. tudengite eestvedamisel pidas Meego Remmel TÜ Biomeedikumis avaliku loengu „Vooruseetilisest lähenemisest bioeetilistele probleemidele postmodernses maailmas“.


28.-30. novembril 2014. a. osalesid Balti kristlike meditsiinitudengite ja residentide sügiskonverentsil Lätis, Salduses geneetikatudeng Angelina Kulikovitch, hambaarstitudengid Anu ja Lore Fedorchuk ning arstitudeng Vladislav Panenko.


8.-15. veebruaril 2015. a. osales Angelina Kulikovitch Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

15.-18. juulil 2015. a. toimus XI Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Love unites“ Eestis Tõrva külje all. Laagris osales ligi 30 meditsiinitudengit, residenti ja noorarsti Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Inglismaalt ja Norrast. Inglise kirurgid Bernard Palmer ja Pablo Fernandez pidasid piiblitunde ja loenguid. Tõnu Lehtsaar rääkis teemal „Kristlased paljunõudvas ühiskonnas“ ning Igor Panenko jagas oma kogemusi oma usust rääkimisel ja evangeeliumi kuulutamisel. Praktiliste tegevustena oli võimalik harjutada elustamise ABC-d, massaažitegemist, kinesioteipimist, veenikanüüli panemist, õmblemist ning saada teada kõik vajalik suuhügieenist. Laagri peakorraldajad olid Vladislav Panenko ja Angelina Kulikovitch.

16. detsembril 2015 a. külastasid EKAÜ nimel Tartu hooldekodu Angelina ja Vladislav Panenko, koos Kolgata koguduse noorte ja pastoriga. Hooldekodus oli korraldatud jõuluprogramm soololaulude, evangeeliumi ja tunnistustega. Lõpuks sai igaüks väikese kingituse, jõulukaardi ning mitmed kasutasid võimalust koos noortega palvetada.


18. mail 2016 a. vestlusõhtu "Elu väljakutsed" Tartu Kolgata koguduse hoones. Vestlust juhtisid hambaarst Ilmar Roosimaa ja arstiteaduskonda lõpetav Marit Roosimaa. Arstitudengitega liitusid EEÜÜ noored ja vene noored.

20.-24. juulil 2016. a. XII Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Ole rikas, anna, teeni, armasta“ Leedus, Klaipeda lähistel. Kõnelejad: Bernard Palmer Inglismaalt, psühhiaater dr. Hans-Rudi Pfeifer Šveitsist, anestesioloog-reanimatoloog prof. A. Macas Lätist, dr. Geir-Anders Kaldal Norrast, dr. Liuda Brogiene Lätist. Tööseminarid: massaaž, kinesioteipimine, ATLS (advanced trauma life support/resuscitation) kursus. Seminarid: vabatahtlik töö välismaal ja meie riikides, põgenike kriis, läbipõlemise sündroom, suhtlemisoskuste arendamine. Eestist osalesid Angelina ja Vladislav Panenko.

12.10.2016 vestlusõhtu „Ühe arsti lugu“ Tartu Kolgata koguduse hoones, külas onkokirurg Heigo Reima

 

5.-13.02. 2017 osales Arina Kozatšuk Londonis kristlike meditsiinitudengite ja residentide konverentsil (Sydenham International Conference).

11.03.2017 EKAÜ ja CMF tutvustusõhtu venekeelsetele noortele Tartu Kolgata koguduse hoones. Kavas olid lühikesed ettekanded EKAÜ tegevusest ja CMF-ist ning Arina Kozartšuk jagas oma kogemusi Sydenhami konverentsist.


 

 

Eesti Kristlike Arstide Ühingu kooskäimised:

14. septembril 1991. a. pidas ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ Tallinna Pedagoogilise Instituudi aulas oma avakoosoleku. Sissejuhatava sõnavõtu pidas dr. Heljut Kapral. Toimus ühingu nimetuse, põhikirja ja liikmemaksuga seotud küsimuste arutelu, juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine. Külaliseks oli Soome Kristlike Arstide Liidu esimees dr. Pekka Reinikainen.

Esimesse juhatusse valiti H. Kapral, T. Tasmuth, M. Lipping, A. Suigusaar, P. Orosi, M. Linder ja H. Noor, revisjonikomisjoni valiti K. Bärenson, M. Tärk ja M. Türkson ning ühingu auliikmeks P. Reinikainen.

12.-13. oktoobril 1991. a. külastas 4-liikmeline EKAÜ esindus (H. Kapral, L. Ilmjärv, T. Tasmuth, N. Kalmet) Jyväskyläs Soome Kristlike Arstide Seltsi sügiskokkutulekut „Kristliku arstina muutuvas maailmas“.

Peaettekanded:

- „Arst ja võõra kultuuri haiged“ (dr. Tapio Pitkänen, töötanud 4 a. Tansaanias)

- „Probleemid arsti ja patsiendi suhetes“ (dr. Vuokko Virdanen)

- „Kes kaitseb arsti?“ (dr. Antti Linkola, ettekanne 2700 arsti ankeetküsitluse andmete põhjal)

14. detsembril 1991. a. jõulukoosviibimine Tallinna Meditsiinikooli saalis.

Teemad:

- „Albert Schweitzeri elu sõnas ja pildis“ (dr. Erkki Kranig)

- „Helmut Thielicke kristliku antropoloogia põhijooni“ (dr. Jüri Raudsepp)

- ülevaade Soomes, Jyväskyläs toimunud Soome Kristlike Arstide sügiskokkutulekust (dr. Lidia Ilmjärv)

- kokkuvõte ühingu senisest tegevusest ja plaanidest (dr. Heljut Kapral)

 

11. jaanuaril 1992. a. korraldasid Soome Kristlike Arstide Liit, ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ ja Eesti Kristlik Haridusselts Tallinna Pedagoogilise Instituudi aulas arutluskoosoleku teemadel:

- filosoofiline ja teoloogiline hinnang darvinismile

- kas „suure paugu“ teooria jääb püsima?

- kas leidub darvinismile veel tugipunkte?

Ettekandjaks oli Soome Kristlike Arstide Liidu esimees dr. Pekka Reinikainen.

26. märtsil 1992. a. toimus Tallinnas Vabariikliku Laevanduse Keskhaigla konverentsisaalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ töökoosolek.

Teemad:

- ravimiabi vastuvõtmise ja jaotamise probleemidest

- läkitus Soome Kristlike Arstide Liidu kevadkokkutulekule

- lühiülevaade kristlikust tööst lastega Kohtla-Järvel (dr. L. Ilmjärv)

- „Arsti ja haige suhted“ (dr. H. Kapral)

4.-5. aprillil 1992. a. võtsid 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ delegaati Soomes Turkus osa  Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsist teemal „Elukaare kriisidest“.

29.-30. mail 1992. a. korraldasid Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas Eesti Kristlik Ühendus, ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ ja Eesti Kristlik Haridusselts kristliku karskustöö konverentsi. Ettekandjad olid Eestist, Soomest ja Rootsist.

Peaettekanded:

- „Narkomaania, alkoholismi ja suitsetamise probleemide sümboolika filateelias“ (E. Kranig)

- „Teismeliste psühhosomaatilistest probleemidest“ (Ü. Kalvik)

- „Sotsiaalhälvikute rehabilitatsioonitöö seosed narko- ja alkoholiprobleemidega“ (A. Üprus)

- „Alkoholi ja narkootiliste ainete kasutamise ennetustöö“ (R. Bromme)

- „Ennetustöö noorsoo hulgas“ (G. Henrykson)

- „Haridusest ja programmidest“ (T. Kuusinen)

- „Praktiline töö noorsoo hulgas“ (E. Knuuttila)

12. septembril 1992. a. toimus Tallinna Meditsiinikooli saalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ sügisene avakoosolek.

Ettekanded:

- „Kristiina Haiglast“ (A. Elme)

- „Tööst halastuslaeval Anastassis“ (E. Hallistvee)

- „Inimese päritolust“ (J. Reisalu)

- „Klamüdiaas ja sotsiaalsed probleemid“ (H. Kapral)

21. novembril 1992. a. toimus Tallinna Meditsiinikooli saalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek.

Ettekanded:

- „Meie suhtumine – meie elu“ (dr. Allan Laur)

- „Õe tööst ja eetikast“ (Teisi Remmel)

- „Tööst halastuslaeval Anastassis“ (dr. Eve Hallistvee)

28. detsembril 1992. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukoosviibimine Tallinnas Eesti Meremeeste Haiglas.

 

9. jaanuaril 1993. a. toimus Eesti Kristlike Arstide ja Eesti Kristlike Õdede jõulu-uueaasta koosolek Eesti Laevanduse Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Jõulumõtteid“ (A. Piirsalu)

- „Defektoloogia tänapäeva probleemidest“ (M. Remmel)

- „Jõulu- ja uusaastatervitused õdedele“ (T. Remmel)

- „Õe ja patsiendi suhetest“ (T. Vanaselja)

20. veebruaril 1993. a. toimus ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Surija põetamine“ (Teisi Remmel)

- „Meie suhtumine – meie elu“ (Allan Laur)

1993. a. kevadel osalised 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ liiget (Ella Tamm, Eva Lääne, Helve Tann, Mai Lipping) Soome Kristlike Arstide kevad-  ja 70. a. juubelikokkutulekul Ryttylas, konverentsi teemaks oli „Armastusele“.

12. juunil 1993. a. toimus ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Tervis ja usulised liialdused“ (Tõnu Lehtsaar)

- „Muljeid Soome Kristliku Arstide Liidu kokkutulekust 70. juubeli puhul“ (Mai Lipping)

- „Muljeid Ameerika reisist“ (Heljut Kapral)

18. septembril 1993. a. toimus Eesti Kristlike Arstide ja Eesti Kristlike Õdede ühingute ühine sügis-avakoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Pentateuhi (5. Moosese raamatu) ja Talmudi meditsiin“ (Jüri Raudsepp)

- „Põetusõpetuse filosoofiast ja selle rakendamisest praktikasse“ (Teisi Remmel)

6.-7. novembril 1993. a. osalised 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ liiget (Maris Mäemets, Heljo Meresmaa, Vaike Kapral, Heljut Kapral) Soome Kristlike Arstide sügiskokkutulekul Tamperes.

11. detsembril 1993. a. toimus ühingu Eesti Kristlikud Arstid aruandlus-valimiskoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

 

8. jaanuaril 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide jõulu-uueaasta koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Jõulusõnum“ (Dr. Allan Laur)

- „Armastus ja kannatus“ (Dr. Mai Lipping)

Märtsis 1994. a. registreeriti muudatused põhikirjas ning muudeti ühingu nimi Eesti Kristlike Arstide Ühenduseks.

Aprillis 1994. a. registreeriti Eesti Kristlike Arstide Ühing Ettevõtteregistri osakonnas registreerimisnumbriga 01302335.

9.-10. aprillil 1994. a. osalised 6 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Toomas Tamm, Ene Arro, Heino Noor, Heljut Kapral, Külli Bärenson, Raul Mardi) Soomes, Keurus Soome Kristlike Arstide kevadkokkutulekul teemal „Narkomaania ja alkoholism“.

7. mail 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Mõtteid Soome Kristlike Arstide kokkutulekust Keurus“ (H. Kapral, E. Arro, T. Tamm)

- „Armastus ja kannatus“ (Mai Lipping)

12.-17. juulil 1994. a. toimus Norras, Stavangeris Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Ühenduse (ICMDA) X maailmakongress teemal „Meditsiin kristlikuks“, kus ICMDA liikmeks võeti vastu ka Eesti Kristlike Arstide Ühing. Kongressil oli üle 700 osaleja, Eestit esindasid Eesti Kristlike Arstide Ühingu esimees dr. Heljut Kapral ja dr. Vello Subi.

10. septembril 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügis-avakoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Eutanaasia“ (Dr. T. Tamm)

- „Ülevaade Soome Gideonite aastakonverentsist 4.-7.08.94“ (Dr. E. Kranig)

- „Kokkuvõte Norras, Stavangeris toimunud ülemaailmsest kristlike arstide kongressist 12.-17.07.94“ (Dr. H. Kapral)

28.-30. oktoobril 1994. a. toimus Lohusalus Eesti ja Soome Kristlike Arstide ühine sügiskonverents teemal „Kristlik arst ja rahva tervis“. Osalejaid oli kokku 85.

Peaettekanded:

- „Kristlane nõukogude aastatel“ (Dr. T. Vanaselja)

- „Vaimulikust elust nõukogude aastatel“ (Dr. M. Mäemets)

- „Meditsiin nõukogude vangilaagris“ (Dr. H. Kapral)

- „Piibli meditsiin psühhosomaatilise meditsiini ja kristliku kerügma (kuulutuse) seisukohalt“  (Dr. J. Raudsepp)

- „Vaimse tervise sotsiaalpsühholoogiline taust“ (Dr. H. Noor)

- „Eutanaasia“ (Dr. P. Reinikainen)

- „Inimese identiteet“ (Dr. A. Laur)

- „Kristlikust sümboolikast“ (J. Bärenson)

- „Meditsiiniline sümboolika filateelias“ (Dr. E. Kranig)


Jaanuaris 1995. a.
registreeriti Eesti Kristlike Arstide Ühing Eesti Vabariigi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri keskuses mittetulundusühinguna registreerimisnumbriga 01821348. Ühingul oli siis 94 liiget.

8. - 9. aprillil 1995. a. osalesid 4 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Malle Lõhmus, Mairi Org, Tiivi Kaik, Mari-Ann Lagzdina) Soomes, Hopeniemis Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

22. juunil 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogule ja Valitsusele nõudmisega keelustada alkohoolsete jookide, tubakasaaduste,  hasartmängude ja prostitutsiooni reklaam kõikidel tasemetel.

21. oktoobril 1995. a. korraldasid Eesti Kristlike Arstide Ühing, Eesti Kristlik Haridusselts ning Eesti Sinise Risti Liit Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas rahvusvahelise konverentsi „Viinakatk ja rahva tulevik“.

Peaettekanded:

- „Arve ja fakte alkoholi tarbimisest ning selle tagajärgedest Eestis“ (dr. Heljut Kapral)

- „Alkoholipoliitikast Soomes“ (Timo Mutalahti, Soome)

- „Alkoholipoliitikast Eestis“ (dr. Anti Liiv)

- „Alkoholiseaduse väljatöötamisest Eestis“ (Enn-Toivo Annuk)

- „Ühiskondliku suhtumise arengust alkoholismi probleemi“ (Rolf Bromme, Rootsi)

- „Ülevaade rahvusvahelistest sidemetest“ (Juta Piirlaid)

- „Kirik ja alkoholism“ (dr. Allan Laur)

Konverentsil võeti vastu otsus Eesti Kristlike Arstide Ühingu, Eesti Kristliku Haridusseltsi ning Eesti Sinise Risti Liidu avaliku pöördumise kohta Eesti Vabariigi elanikkonna, Riigikogu, Valitsuse ja Kirikute Nõukogu poole alkoholismivastase võitluse küsimuses. Avaliku pöördumise tekst toodi ära mitmetes ajalehtedes.

30. oktoobril 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing Kriminaalpreventsiooni Nõukogule oma seisukohad prostitutsiooni küsimustes.

Detsembris 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing oma ettepanekud Pariisis toimunud rahvusvahelisele konverentsile „Health, Society and Alcohol“.

16. detsembril 1995. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu aruande-valimiskoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Lisaks kõneles V. Siirak teemal „Vanglameditsiini probleemidest Eestis“.

 

13. aprillil 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Meremeeste Haiglas.

Ettekande „Kriisid meie elus“ pidas Lea Viires (psühholoog).

29.-31. märtsil 1995. a. osalesid 6 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Virve Siirak, Vaike Kapral, Viia Birnbaum, Mirjam Türkson, Erki Kranig, Ene Lausvee) Soomes, Ryttyläs Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

18. mail 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekande „Südametunnistuse vaevatud vaevad“ pidas Lea Viires (psühholoog).

Septembris 1996. a. osalesid 3 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Virve Siirak,  Mai Lipping, Raul Mardi) Ungaris Euroopa kristlike arstide kongressil teemal „Kui keegi on Kristuses, on ta uus loodu“.

2. novembril 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Alternatiivmeditsiin“ (Raul Mardi)

- „New Age“ (Meego Remmel)


4. jaanuaril 1997. a.
toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukokkutulek Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus.

15. märtsil 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Kristlasest arst muutuvas maailmas“ (Erki Kranig)

- „Ülevaade kristlike arstide Euroopa konverentsist 1996. a. septembris“ (Mai Lipping)

- „Kloonimine“ (Virve Siirak)

Eesti Kristlike Arstide Ühing otsustas esitada avaliku pöördumise riigikogule ja valitsusele, et kloonimine ebaeetilise tegevusena oleks seadusega keelatud.

10. mail 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Südametunnistus ja kõlblus“ (Maie Tuulik)

- „Meid ümbritseva toimest inimesele“ (Milvi Tedremaa)

18.-20. juulil 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu ja Eesti Kristlike Õdede Ühingu ühiskonverents Saaremaal teemal „Kristlikud meedikud ja kaasaja probleemid“.

15. novembril 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „EELK Misjonikeskuse tööst“ (Raul Mardi)

- „Eesti rahva tervishoid ja selle suundumus“ (Jaan Uibo)

 

1. jaanuaril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukokkutulek Tallinnas.

21. veebruaril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekande „Süsteemne ensüümteraapia“ pidas Andres Mesila.

3.-5. aprillil 1998. a. osalesid 5 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Krista Kaarlõp, Kristine Helemaa, Reet Malbe, Marju Lohu, Aade Paldre) Soomes Lärkkullas Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

25. aprillil 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Arsti ja patsiendi suhetest“ (Tiina Tasmuth)

- „Muljed Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsilt“ (Aade Paldre, Krista Kaarlõp)

Juulis 1998. a. osales Eesti Kristlike Arstide Ühingu liige Virve Siirak Lõuna-Aafrika Vabariigis XI ülemaailmsel kristlike arstide kongressil teemal „Muutuv maailm ja muutumatud väärtused“.

Suvel 1998. a. osalesid Eesti Kristlike Arstide Ühingu liikmed Mirjam Türkson ja Maris Mäemets kristlike arstide seminaril Poolas.

14. novembril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek koos Eesti Kristliku Haridusseltsiga Tallinnas Pedagoogikaülikooli aulas.

Ettekanded:

- „Kas loomine või evolutsioon“ (Pekka Reinikainen, Soome)

- „Altervatiivmeditsiinist“ (Manfred Werse, Saksamaa)

12. detsembril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu aruande-valimiskoosolek Tallinnas. Mõtteid kristlike arstide seminarilt Poolas jagasid Mirjam Türkson ja Maris Mäemets.

 

9. jaanuaril 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukoosolek Tallinnas.

27. märtsil 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „’Miks’ küsimused Jumala ja inimeste suhetes“ (pastor Mart Metsala)

- „Kuidas vältida läbipõlemist?“ (psühholoog Tiia Lister)

- „Palliatiivse ravi kaasaegsed seisukohad. Surija õigused.“ (prof. Tiina Tasmuth, onkoloog)

- „Ülevaade Inglismaa Kristlike Arstide Ühingu tudengikonverentsilt Londonis 1999. a. jaanuaris“ (TÜ arstiteaduskonna üliõpilased Rael Jürgenson ja Liis Saar)

9. oktoobril 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Tartus Salemi kirikus.

Ettekanded:

- „Kas arstiteaduse areng viib Kristusele lähemale või kaugemale?“ (pastor Andres Jõgar)

- „Insult – selle esinemissagedus ja tekkepõhjused“ (dr. Mai Roose, neuroloog)

- „Laste väärkohtlemine“ (Lemme Haldre)

13. novembril 1999. a. toimus Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu korraldatud konverents „Eetika, rahva tervis ja geneetika“.

Ettekanded:

- „Rahva tervis kui ühiskonna moraali mõõt“ (prof. Jaak Uibu, meditsiiniteaduste doktor)

- „Geneetika saavutuste rakendamine haiguste ennetamisel ja ravis“ (prof. Juha Kere, Soome Geenikeskus)

- „Kavandatava Eesti Geenivaramu projekti sisu ja eesmärgid“ (prof. Andres Metspalu, Eesti Geenikeskus)

- „Geneetika ja meditsiinieetika“ (prof. Tiina Tasmuth, meditsiiniteaduste doktor)

- „Geneetika ja kristlik eetika“ (Meego Remmel, teoloogiamagister)


19. veebruaril 2000. a.
toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Inimese elu ja isiku väärtus Piiblile toetuvas mõttemaailmas“ (Randar Tasmuth, EELK Usuteaduse Instituudi dekaan)

- „Bioeetika hetkeseis Eestis“ (prof. Adik Levin, Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonna juhataja)

- „Bioeetika hetkeseis Soomes“ (dots. Helena Kääriäinen, Soome Rahvastikuliidu Geneetikakliiniku peaarst)

- „Bioeetika hetkeseis Ameerika Ühendriikides“ (dr. John K. Blevins)

6.-12. mail 2000. a. osales dr. Heljut Kapral Eesti Kristlike Arstide Ühingu esindajana Šveitsis organisatsiooni Healthcare Christian Fellowship International konverentsil teemal „Tervishoid 2000 - milliste lootustega?“

21. oktoobril 2000. a. toimus Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu teaduskonverents teemal „Rinnavähk“.

Ettekanded:

- „Rinnavähi esinemine Eestis“ (dr. Tiiu Aareleid, dr. Margit Mägi)

- „Rinnavähi kirurgiline ravi“ (dr. Karl von Smitten, Helsingi Ülikooli Keskhaigla, kirurgia osakonna juhataja)

- „Rinnavähi kiiritusravi“ (dr. Timo Joensuu, Helsingi Ülikooli Keskhaigla, onkoloogiakliinik, onkoloog)

- „Valu ja muud sümptomid rinnavähihaigetel“ (dr. Tiina Tasmuth, onkoloog)

 
Oled sellel lehel: Avaleht Kroonika